Łódź

Ruch Narodowy Łódź apeluje o odwołanie przewodniczącego Gołaszewskiego

W dniu 16 maja przed Urzędem Miasta Łodzi na ul. Piotrkowskiej 104 odbyła się konferencja przedstawiciela Ruchu Narodowego – koło Łódź, Dariusza Ziemby oraz znanej działaczki społecznej Agnieszki Wojciechowskiej van Heukelom.

W proteście wobec nadużywania profilu Rady Miejskiej do promowania Przewodniczącego Rady Miejskiej, który prezentuje na nim swoje kontrowersyjne prywatne poglądy złożyliśmy wniosek o jego odwołanie. Uważamy za karygodne wykorzystywanie profilu Rady Miejskiej, która ma służyć wszystkim mieszkańcom Łodzi, których poglądy się różnią, do prowadzenia kampanii wyborczej Pana Przewodniczącego.

27-go kwietnia w trakcie Parady Równości Pan Marcin Gołaszewski jako jej patron honorowy mówił o tolerancji, poszanowaniu równości, prawie do wyrażania swoich uczuć. Wspomniał o bogactwie wielokulturowej i wielowyznaniowej (!) Łodzi.

10 dni później zapomniał o szacunku i tolerancji, o KONSTYTUCYJNYM prawie do wolności religijnej i prawie do poszanowania symboli wiary.

Na oficjalnym profilu Rady Miejskiej został zamieszczony post, w którym Pan Przewodniczący „solidaryzuje się” – chociaż to złe słowo, gdyż nie takie ideały przyświecały ludziom Solidarności – z Panią Podleśną – osobą, która dokonała profanacji wizerunku Matki Boskiej.

Zarówno umieszczanie sześciokolorowej tęczy, symbolu środowisk LGBT w aureoli, jak i naklejenie świętego dla milionów Polaków wizerunku na toalecie stanowi obrazę uczuć religijnych – przestępstwo z Art. 196. KK. Z takim zachowaniem utożsamia się Pan Gołaszewski.

Jest to atak nie tylko na Kościół Katolicki i wiernych, ale i na symbol NARODOWY !!!

Matka Boska towarzyszy nam Polakom od tysiąca lat: Grunwald i Bogurodzica, obrona Częstochowy, powstania narodowe, obrona Warszawy przed bolszewikami 1920 r.

Wszystkim tym zmaganiom, walkom o przetrwanie Narodu towarzyszyła Maryja.

Jeżeli Panu Gołaszewskiemu obca jest wiara katolicka, niech z hasła „Bóg, Honor, Ojczyzna” wykreśli Boga i chociaż kieruje się honorem, szacunkiem wobec ludzi o odmiennych poglądach.

Niech działa na rzecz Ojczyzny, nawet tej lokalnej, która nadal pozostaje i chcemy by tak został, częścią Polski pod biało-czerwonym sztandarem.

Łódź niech zostanie „nie brunatnym, nie tęczowym tylko naszym narodowym !!!”

Dariusz Ziemba Ruch Narodowy – Koło Łódź

Pełna treść wniosku:
http://www.narodowalodz.pl/wniosek-o-odwolanie-marcina-golaszewskiego-z-funkcji-przewodniczacego-rady-miasta-lodzi/

Plugin for Social Media by Acurax Wordpress Design Studio