Województwo

Ruch Narodowy w Zgierzu ws. obchodów 4 czerwca

Oświadczenie Ruchu Narodowego w Zgierzu w sprawie „obchodów 25. rocznicy wyborów czerwcowych”

Dnia 4 czerwca mają się w Zgierzu odbyć obchody „25. rocznicy wyborów czerwcowych”, organizowane przez władze samorządowe pod hasłem „25 lat wolności”.

Fakt ten wpisuje się w ogólnopolską propagandę, mającą na celu udowodnienie Polakom, że 4 czerwca 1989 roku w wyniku CZĘŚCIOWO wolnych wyborów nastąpiło pokojowe przejście z komunizmu do demokracji. Przypomnieć w tym miejscu należy, że w tzw. „Sejmie kontraktowym” większość miała PZPR, prezydentem wybrano Wojciecha Jaruzelskiego, a kluczowe ministerstwa – Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej – obsadzali przedstawiciele partii komunistycznej – odpowiednio Czesław Kiszczak i Florian Siwicki. Dzień 4 czerwca ustanowiono w Polsce „Dniem Wolności i Praw Człowieka” dopiero w roku ubiegłym na mocy uchwały Sejmu, co jest decyzją mocno dyskusyjną. Dziwi przy tym fakt, że władze Zgierza czczą święto ustanowione najniższej rangi aktem prawnym, a nie organizują obchodów np. Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, święta ustanowionego mocą specjalnej ustawy jako święto państwowe i narodowe.

Wpisywanie się władz samorządowych w narrację promowaną przez rząd, do tego niezgodną z prawdą historyczną, a przy tym objawy lekceważenia dla innych świąt państwowych, takich jak 1 marca – Dzień Żołnierzy Wyklętych – traktowanych przez władze jako „święta drugiej kategorii”, a przy tym postępowanie Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza, który nie chce dopuścić pod obrady Rady Miasta Zgierza uchwały usuwającej ostatnią komunistyczną nazwę ulicy w naszym mieście (ul. Lucjana Szenwalda) budzi nasze najgłębsze oburzenie. Protestujemy przeciw szerzeniu propagandy, sprzecznej z prawdą historyczną, która ma na celu wybielenie ciemnych kart naszej historii jaką są układy Okrągłego Stołu i bezkarność komunistycznych zbrodniarzy. Jeżeli na mapie Zgierza pozostania nazwa upamiętniająca zdrajcę Polski, a święto ku czci prawdziwych patriotów będzie pomijane milczeniem, to mówienie o wolności będzie zwyczajną fikcją.

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company