Łódź

Ruch Narodowy za zniesieniem opłat targowych w Łodzi

Prezentujemy treść listu jaki przesłał koordynator akcji „Swój do swego po swoje” i rzecznik Ruchu Narodowego w Łodzi do przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi pana Tomasza Kacprzaka.

Szanowny Panie Przewodniczący,

w związku z rosnącą liczbą marketów w Łodzi, które w szybkim tempie przyczyniają się do upadku lokalnego handlu, zwracam się z prośbą o podjęcie na najbliższej sesji Rady Miasta tematu zniesienia opłat targowych na terenie naszego miasta.

Swoją prośbę motywuję tym, iż sprzedawcy na lokalnych targowiskach nie są w stanie wygrać nierównej konkurencji z dużymi supermarketami z różnych względów. Zaczynając od panujących przepisów podatkowych po chociażby zależność obrotu od warunków pogodowych, kiedy prowadzą interes na otwartych przestrzeniach. Podobne uchwały podjęto w takich miastach jak Warszawa, Poznań, Gdańsk, czy Bydgoszcz a planowane są one w Sosnowcu i Katowicach, dlatego też uważam, że w Łodzi również jest to możliwe. Będzie to impuls umożliwiający odrodzenie się lokalnego handlu w naszym mieście. Bezpośrednio przełoży się to na utrzymanie miejsc pracy oraz zatrzymanie kapitału pieniężnego w kraju.

Liczę, że przychyli się Pan pozytywnie do naszej prośby i przekona radnych zasiadających w Radzie Miasta do wsparcia tej inicjatywy. Jest ona bowiem słuszna i powinna zostać uchwalona mimo podziałów partyjnych dla dobra Narodu.

Z poważaniem

Przemysław Kicowski

foto: http://www.archidea-spp.pl/up_gorniak.php?lang=pl

Animated Social Media Icons by Acurax Wordpress Development Company