Województwo

Zgierz: Ruch Narodowy zaprezentował kandydatów do Sejmiku

17 października na Placu Jana Pawła II w Zgierzu Ruch Narodowy zaprezentował kandydatów oraz program wyborczy do Sejmiku Województwa Łódzkiego w okręgu nr 2 (powiaty: kutnowski, łęczycki, łowicki i zgierski). W konferencji wziął udział członek Rady Decyzyjnej RN Maciej Migus.
Ruch Narodowy startuje w wyborach samorządowych pod hasłem „Małe Ojczyzny, Wielka Polska”. Działacze RN chcą walczyć w sejmiku o utworzenie komisji na rzecz rozwoju: przedsiębiorczości oraz obronności, zmniejszenie biurokracji oraz modernizację linii tramwajowej 46 z Łodzi do Ozorkowa.
Jednym z punktów programu jest też wprowadzenie inicjatywy uchwałodawczej na poziomie województwa po zebraniu minimum 7 tysięcy podpisów mieszkańców województwa.
RNZgierz11Lista kandydatów do Sejmiku Województwa Łódzkiego z listy nr 5 – KWW Ruch Narodowy w okręgu nr 2 przedstawia się następująco:
1. Wojciech Jabłoński – 24 lata, student Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Były skarbnik i członek Zarządu Okręgu Dolnośląskiego Młodzieży Wszechpolskiej. Wolontariusz przy Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oraz Stow. Odra-Niemen. Dwukrotny zwycięzca rejonowych zawodów w piłce ręcznej. Obecnie działacz i członek Młodzieży Wszechpolskiej Koło Łowicz.
2. Krzysztof Persowski – 26 lat, technik administracji. Działacz zgiersko-łęczyckiego koła Młodzieży Wszechpolskiej.
3. Gabriela Piekutowska – 19 lat, zgierzanka, współorganizatorka Marszu dla Życia i Rodziny  w Zgierzu, działaczka pro-life.
4. Radosław Zakrzewski – 21 lat, student logistyki na Politechnice Łódzkiej. Działacz Młodzieży Wszechpolskiej Koła w Konstantynowie Łódzkim.
5. Maria Piekutowska – 20 lat, studentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Organizatorka Marszu dla Życia i Rodziny w Zgierzu, działaczka pro-life.
Kamil Klimczak
Plugin for Social Media by Acurax Wordpress Design Studio