Województwo

Sieradz przeciw imigrantom

W sobotę 10 października na sieradzkiej starówce o godzinie 17.30 przed biurem poselskim obecnego rzecznika rządu, Cezarego Tomczyka rozpoczęła się pikieta „Sieradz przeciw imigrantom”. Organizatorami przedsięwzięcia byli Sieradzcy Patrioci i Obóz Narodowo-Radykalny.

Głos zabierali kolejno: Michał Pędzik, przedstawiciel ONR, Szymon Wiśniewski z Młodzieży Wszechpolskiej, reprezentujący partię KORWiN, Waldemar Utech oraz rzecznik Brygady Łódzkiej ONR Krzysztof Szałecki.

Mówcy podkreślali m.in. jak wielkim zagrożeniem dla naszej cywilizacji jest przyjęcie dziesiątków tysięcy migrantów, które bierze się z różnicy ideału cywilizacyjnego oraz apelowali o przyjęcie wielu tysięcy repatriantów z Kazachstanu czy ogarniętego wojną Donbasu, zamiast imigrantów z Bliskiego Wschodu.

Wznoszone były również hasła np. „Sieradz wolny od islamu”, „Precz z Unią Europejską” czy ukazujące poczucie solidarności z Węgrami okrzyk: „Ria, ria, Hungaria”.

Pikieta zgromadziła blisko 200 osób.

Sz.W

foto: Sieradzcy Patrioci

S.P2S.P3

 

Floating Social Media Icons by Acurax Wordpress Designers