Historia i Kultura

Sonda uliczna Antykomuny

W związku z kolejną rocznicą wprowadzenia stanu wojennego działacze Młodzieży Wszechpolskiej postanowili sprawdzić wiedzę młodych łodzian na temat tamtego czasu.

Łódzcy Wszechpolacy zapytali 500 łodzian w wieku licealnym i studenckim, z czym kojarzy im się data 13 grudnia 1981 roku.

Wyniki sondy:

  • 54% pytanych nie zna daty 13 grudnia 1981 roku
  • 46% zna datę 13 grudnia 1981 roku

 

  • 53% spośród znających datę ocenia ówczesną politykę reżimu komunistycznego jako jednoznacznie negatywną
  • 13 % spośród znających datę ocenia ówczesną politykę reżimu komunistycznego jako jednoznacznie pozytywną
  • 34% spośród znających datę nie potrafi jednoznacznie ocenić ówczesnych wydarzeń
Social Network Integration by Acurax Social Media Branding Company