Zapowiedzi

Spotkanie z kombatantem

Pan kapitan Jerzy Stawski to jeden z niewielu żyjących i mieszkających w Łodzi żołnierzy „Warszyca”. Pan Stawski mimo podeszłego wieku często bierze udział w różnego rodzaju spotkaniach, nawet w manifestacji Idzie Antykomuna, która odbywa się w naszym mieście każdego roku.

Najbliższe spotkanie z tym niezwykle ciekawym człowiekiem organizuje Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej. Odbędzie się ono 14 czerwca w godzinach 11.30-13.30 w Sali Rady Wydziału, na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. A. Kamińskiego 27a.

Serdecznie polecamy!

Social Network Widget by Acurax Small Business Website Designers