Łódź

Spotkanie z Premier Ewą Kopacz w Łodzi

Dnia 11 lutego br. o godzinie 11 odbyło się na Wydziale Prawa i Administracji UŁ spotkanie otwarte studentów z prezes rady ministrów obecnej koalicji rządzącej PO – PSL, Ewą Kopacz, w obecności rektorów i prorektorów oraz kadry profesorskiej łódzkich uczelni wyższych.

Po przybyciu i powitaniu Ewy Kopacz (które spotkało się z mieszanymi reakcjami zgromadzonej publiczności), pani premier zaczęła mówić o definicji i koncepcji nowoczesnego patriotyzmu (jak można było się domyślić, w rozumieniu lewicowo – liberalnym) jako udanej symbiozie poczucia europejskości w unijnym wydaniu i polskości rozumianej jako wypełnianie obowiązków obywatelskich, rozwój naukowy i techniczny i szacunek dla odmienności i tolerancji względem innych kultur i ludzi, głównie przybywających do Polski wskutek polityki multikulturalizmu. Oprócz tego obecny szef polskiego rządu mówiła o korzyściach wynikających ze członkostwa Polski w UE (których jest jak ukazuje rzeczywistość bardzo niewiele) i rzekomo dużym rozwoju cywilizacyjnym naszego kraju w porównaniu do lat wcześniejszych.

Po zakończeniu przemówienia przez Ewę Kopacz, rozpoczęła się część druga, podczas której studenci i pracowni naukowi zgromadzeni na spotkaniu mogli zadawać premier polskiego rządu pytania. Wiele z nich było bardzo niewygodnych dla prezes rady ministrów i często miały one charakter wolny od politycznej poprawności, charakterystycznej dla mediów głównego nurtu, takie jak np. pytanie o słynną ustawę nr 1066 (zwaną potocznie w mediach ustawą o bratniej pomocy), na które to kreowana na polską Margaret Thatcher Ewa Kopacz odpowiedziała iż ustawa ma na celu zacieśnienie współpracy wywiadowczej z innymi krajami i zapobieganie terroryzmowi (co jak wiadomo jest dalekie od prawdy gdyż Polska nie stanowi dla potencjalnych terrorystów jednego z głównych celów, zwłaszcza tych wywodzących się z nurtu islamskiego fundamentalizmu). Inne pytania dotyczyły m.in. kwestii odrzucenia ustawy o zwiększeniu kwoty wolnej od podatku i zbyt wysokich zarobków na stanowiskach kierowniczych spółek Skarbu Państwa (na które to pytania pani premier nie dała konkretnych odpowiedzi), kwestii obronności kraju czy też problemu nadprodukcji absolwentów uczelni wyższych i ich problemów na dzisiejszym rynku pracy czy też kwestii ukraińskiej. Na spotkaniu byli również obecni przedstawiciele łódzkich środowisk patriotycznych i narodowych, z których to strony padło pytanie notabene braku polskiej polityki historycznej i oskarżeń w zachodnich mediach wobec Polaków (pisanie o polskich obozach śmierci i mordowaniu Żydów przez Polaków w czasie II wojny światowej), kontrowersji dotyczących z brakiem zaproszenia na niedawne obchody wyzwolenia przez Armię Czerwoną obozu w Auschwitz dla córki rotmistrza Witolda Pileckiego, pani Zofii Pileckiej – Optułowicz (przy jednoczesnym zaproszeniu dla wnuka komendanta obozu, ludobójcy i zbrodniarza, Rudolfa Hoessa), które to spotkało się z ogromnym aplauzem zgromadzonej publiczności. Jak się okazało, owe pytanie okazało się nader niewygodne dla następczyni Donalda Tuska na stanowisku premiera polskiego rządu, mianowicie pani premier odpowiedziała iż często spotyka się ze zrozumieniem i przeprosinami ze strony dyplomatów i przywódców innych państw europejskich za niewybredne ataki wymierzone w Polaków (o czym niestety mało się w mediach słyszy), rząd i kancelaria Sejmu nie miały wpływu na program obchodów wyzwolenia KL Auschwitz i co może się wydawać najbardziej kontrowersyjne (sic!), iż we wcześniejszych latach rodzina Pileckich mimo dostawanych zaproszeń nie korzystała z nich (jakby nie zauważono że syn i córka Witolda Pileckiego są już osobami w podeszłym wieku), wobec czego Muzeum w Auschwitz nie zdecydowało się na ponowne uczynienie takiego kroku, przy czym co już było pisane, nie było to według Ewy Kopacz, w możliwościach organizacyjnych i kompetencyjnych polskiego rządu i innych organów rządowych. Następnie, około godziny 12.30 spotkanie z panią premier Ewą Kopacz zakończyło się.

Podsumowując, pomimo uroczystego przyjęcia prezes rady ministrów, spotkanie Ewy Kopacz młodymi studentami łódzkich uczelni wydatnie pokazało iż wbrew nadziejom polskiego rządu i mediów z nim związanych, duża część studiującej w Łodzi młodzieży z dużą rezerwą odniosła się do wizji Polski i jej roli w strukturach unijnych stwarzanej przez polską premier, krytycznie oceniając poprzez zadawane pytania stan państwa polskiego, tak dalece różnego od często nader optymistycznego wizerunku Polski i warunków życia zwykłych Polaków, przedstawianego w mediach, głównie lewicowo – liberalnych i obecną koalicją rządzącą.

Maniek

Social Media Widget Powered by Acurax Web Development Company