Łódź

Studenci z Ukrainy na Uniwersytecie Łódzkim

Uniwersytet Łódzki podjął współpracę z ukraińską firmą BLT. Ukraińcy są obecnie zachęcani do studiowania na Uniwersytecie Łódzkim, a jedną z podawanych zalet jest bliskie położenie Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców.

Obecnie liczba studentów z Ukrainy wynosi 235. Część z nich ponosi opłaty za naukę w wysokości od 2.000 do 3.000 euro za rok akademicki, część otrzymuje stypendium od polskiego rządu – 900 zł na miesiąc, doktoranci otrzymują 1.350 zł. 86 studentów ze wschodu studiuje na zasadach obowiązujących obywateli polskich, czyli mają prawo ubiegać się o takie same stypendia jak Polacy – socjalne albo rektora.

Dodatkowo UŁ zadeklarował, że będzie brał udział w projekcie: „Erasmus dla Ukrainy”, w ramach którego studenci z Krymu i części obwodów donieckiego i ługańskiego będą mogli przyjechać na roczną wymianę do Polski ze wsparciem stypendialnym.

Polska od dawna jest znana z tego, że ma bardzo dobre uczelnie, w których jest wysoki poziom kształcenia. Nic więc dziwnego, że ukraińscy studenci chcieliby się uczyć właśnie u nas. Nie jest to pomysł zły, lecz należy pamiętać, aby Ukraińcy byli przyjmowani do polskich szkół co najwyżej na takich samych zasadach jak Polacy. Polska powinna sprzyjać przede wszystkim Polakowi i prowadzić każdy aspekt polityczny w taki sposób, aby to właśnie jemu żyło się jak najlepiej. Obcokrajowcy muszą się dostosować i nie powinni oczekiwać ulg tylko ze względu na swoje pochodzenie.

Liman

1 KOMENTARZ

Komentarze są wyłączone.

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company