Łódź

Stulecie Widzewa w granicach Łodzi

W tym roku, jak informuje m.in. Dziennik Łódzki, obchodzimy rocznice przyłączenia do Łodzi kilku ważnych w jej dzisiejszym układzie dzielnic, takich jak Bałuty czy Chojny. 100 lat temu przyłączona do Miasta Włókniarzy została także dzielnica Widzew.

Pierwsze wzmianki o dzielnicy Widzew pochodzą już z XIV wieku, kiedy to biskup kujawski Jan Kropidło osadził Widzew (wówczas istniejący jako wieś Widzewnica) na prawie niemieckim. W kolejnych latach dzierżawcami wsi była rodzina Chrapowiczów, aczkolwiek wtedy nic nie wskazywało na to, że Widzew stanie się największą robotniczą dzielnicą Łodzi – w XVI wieku zamieszkiwało ją zaledwie 8 osób. Przełomem okazała się wizyta cara Aleksandra I w 1825 roku, kiedy to powiększono obszar Łodzi o wieś Wólka, znajdującą się na terenie Widzewa. Jego rozwój nastąpił w latach przemysłowego rozwoju miasta, a samo przyłączenie dokonywało się etapami w okresie wybijania się Polaków na autonomiczność, a także w obliczu rodzącej się niepodległości – najpierw w 1906 roku, kiedy to przyłączono obszar Widzewa do końca ul. Niciarnianej, a resztę w okresie okupacji niemieckiej w 1915 roku.

Warto pamiętać o historii tejże dzielnicy, na terenie której znajdowały się m.in. ogromne zakłady włókiennicze Wifama, a także, gdzie powstała jedna z wizytówek Łodzi, RTS Widzew Łódź, który w latach 80 i 90 – tych rozsławiał dobre imię miasta nad Łódką, a jego mieszkańcom dostarczał wiele radości i dumy z bycia Łodzianami.

Latający Holender

Foto: radiolodz.pl

Social Media Integration by Acurax Wordpress Developers