Łódź

TK: Łódzki drukarz miał prawo odmówić usługi środowisku LGBT

Jest ostateczny wyrok Trybunału Konstytucyjnego w głośnej sprawie łódzkiego drukarza, który odmówił wydrukowania plakatów dla fundacji LGBT powołując się na swoje poglądy. Wczoraj TK uznał, że przepis przewidujący karanie za umyślną, bez uzasadnionej przyczyny, odmowę świadczenia usług, jest niekonstytucyjny.

Ww. przepis Kodeksu wykroczeń brzmi: „kto, zajmując się zawodowo świadczeniem usług, żąda i pobiera za świadczenie zapłatę wyższą od obowiązującej albo umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia, do którego jest obowiązany, podlega karze grzywny”. Zgodnie z tym zapisem w  2017 roku sąd w Łodzi uznał Adama J.  za winnego wykroczenia. Następnie Sąd Najwyższy oddalił wniosek o kasację tego wyroku, o którą wystąpił Prokurator Generalny. Wtedy Zbigniew Ziobro zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego przepis, na podstawie którego skazano drukarza, a ten ostatecznie przychylił się do wniosku Ziobry.

Social Network Widget by Acurax Small Business Website Designers