Województwo

Tomaszów Mazowiecki: Wykład „Dylematy polskiej transformacji”

26 czerwca działacze MW Tomaszów Mazowiecki wzięli udział w wykładzie dra Kazimierza Borkowskiego pt.: „Dylematy polskiej transformacji”, który miał miejsce w Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim.

Pomimo nazwy, ostatnie 26 lat przedstawione było w jednostronny sposób. Prelegent skupił się na pozytywnych aspektach przemian, co sprawiło, że wykład miał charakter bardzo subiektywny. Po wykładzie przedstawiciele MW zainicjowali dyskusję na temat rzeczywistych dylematów zmian, które zaszły w ostatnim ćwierćwieczu. Wspomnieli brak zdecydowanego rozliczenia się z komunizmem i jego propagatorami, czego skutki wciąż są widoczne w polskim życiu publicznym; upadek polskiego przemysłu, wyprzedawanie polskich lasów, uzależnienie się od niekorzystnych dla Polski przepisów UE.

Działacze Młodzieży Wszechpolskiej zwrócili także uwagę na techniczną stronę przemian – deficyt ekspertów mających wpływ na przemiany w Polsce po ’89 roku, a także przywrócenie otwartej korony do kontrowersyjnej wersji godła Polski, aniżeli powrót do wersji z 1919r. Znaczna część audytorium (a także – w pewnym stopniu – prelegent) , która również włączyła się w dyskusję, zgodziła się z Wszechpolakami z Tomaszowa. Skomentowała także krytyczny stan polskiej edukacji oraz niedostatek elit. Wiele komentarzy dotyczyło kolesiostwa i układów mających negatywny wpływ na rozwój Ojczyzny nie tyle na szczeblu krajowym, ile na lokalnym, właśnie na przykładzie Tomaszowa Mazowieckiego. Obecni na wykładzie słuchacze pogratulowali działaczom MW z Tomaszowa zainteresowania losami Ojczyzny oraz chęci samokształcenia się. Dowiedziawszy się, że należą do Młodzieży Wszechpolskiej, życzyli im powodzenia w dalszej działalności, a część wyraziła chęć pomocy w razie potrzeby i wymieniła się z Wszechpolakami kontaktem.

K.K

Customized Social Media Icons from Acurax Digital Marketing Agency