Łódź

Uczczono 70. rocznicę śmierci Tadeusza Łabędzkiego

9 czerwca pod tablicą pamiątkową umieszczoną na kamienicy przy ul. Kilińskiego 86 w Łodzi odbyły się obchody 70. rocznicy śmierci Tadeusza Łabędzkiego – w latach 30. działacza Stronnictwa Narodowego i Młodzieży Wszechpolskiej, a w trakcie II wojny światowej – Narodowych Sił Zbrojnych.
 Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 18:00, przemówieniem prezesa Klubu im. Romana Dmowskiego Kamila Klimczaka, który pokrótce przedstawił zebranym życiorys Tadeusza Łabędzkiego. Następnie głos zabrali przedstawiciele Ruchu Narodowego (Jan Waliszewski) i Młodzieży Wszechpolskiej (Piotr Kołacki). Modlitwę poprowadził ks. Łukasz Tarnawski, duszpasterz akademicki.

Po przemowach i modlitwie pod tablicą zostały złożone kwiaty. Na zakończenie odśpiewano hymn narodowy.

JM

Łab2Łab3Łab4
Plugin for Social Media by Acurax Wordpress Design Studio