Łódź

W imieniu dam – Łódź

8 marca 2019 roku po raz pierwszy odbyła się w Łodzi kobieca inicjatywa „W imieniu dam”. W pikiecie wzięły udział działaczki Młodzieży Wszechpolskiej, Obozu Narodowo-Radykalnego oraz przedstawicielki środowisk katolickich. Hasłem wydarzenia było „Kobieta – opiekunka ogniska domowego”.

Podczas pikiety łodzianie mogli usłyszeć poprzez megafon powody, dla których ją zorganizowano, m.in.: chęć wyrażenia głosu (nie tego wykreowanego w mediach) prawdziwych kobiet, które w przeciwieństwie do feministek stoją na straży tradycyjnych, rodzinnych wartości; sprzeciw wobec legalizacji aborcji, seksualizacji dzieci oraz propagowania postulatów środowisk LGBT; przekonanie, że kobiety mogą mieć duży wpływ na swoje otoczenie, a także, że to one powinny stać na straży moralności narodu i społeczeństwa.

W trakcie pikiety rozdawano kobietom ciastka w patriotycznej otoczce, ulotki z przesłaniem akcji, a także patriotyczne gadżety: linijki z tekstem „Roty” czy „Katechizmem dziecka polskiego”, naklejki z hasłem „Bóg Honor Ojczyzna”.

Podczas wydarzenia przedstawiono także sylwetki niewiast, które powinny być wzorami i dla współczesnych kobiet. Wspomniano Maryję oraz św. Joannę Berettę Molę. Odczytano również „Poemat o dzielnej niewieście” ze Starego Testamentu.

W trakcie trwania pikiety zdarzały się także nieprzyjemne sytuacje, np. mężczyzna pod wpływem alkoholu wypytywał organizatorki o liczbę dzieci oraz próbował wmówić im, że jako kobiety powinny popierać aborcję.
Jednakże zdecydowana większość napotkanych kobiet chętnie przyjmowało podarunki i pytało o akcję. Zapowiedziano już jej organizację w przyszłym roku.

oznor
Customized Social Media Icons from Acurax Digital Marketing Agency