Events Łódź

Wakacyjne spotkania z Ideą Narodową – podsumowanie

Lato to czas, gdy forma działalności organizacji nieco się zmienia – panuje tzw. „sezon ogórkowy”, a działacze spędzają czas na obozach, wyjazdach – zwierają szyki i zbierają siły na kolejny rok aktywizmu. To również czas, gdy ludzie stawiają przed sobą nowe zadania, przystępują do realizacji postanowień, poszerzają zainteresowania.

Z myślą o takich osobach, Młodzież Wszechpolska podczas letniego zastoju aktywności struktur, zorganizowała cykl otwartych „Wakacyjnych spotkań z Ideą Narodową”, na których można było w nieco luźniejszej atmosferze podyskutować na tematy ogólnie związane z nacjonalizmem, naszą działalnością i kierunkami rozwoju. Była to także okazja do zachęcenia nowych osób do dołączenia w szeregi jednej z naszych organizacji – prelegenci wywodzili się bowiem z różnych podmiotów środowiska narodowego. To również nadało cyklowi nowej świeżości i szerszego charakteru niż tylko spotkania konkretnej organizacji i pozwoliło na konsolidację szeroko pojętego ruchu narodowego i wymianę doświadczeń oraz myśli.

Spotkania odbywały się co 2 tygodnie i w sumie było ich pięć na przestrzeni lipca, sierpnia, a ostatnie spotkanie już we wrześniu. Tematyka była dość różnorodna, rozpoczęliśmy od Historii powszechnej i udziału w niej narodowców, o której opowiedział działacz Młodzieży Wszechpolskiej. Kolejny referat, autorstwa Klubu im. Romana Dmowskiego, dotyczył związku Idei Narodowej z katolicyzmem. Sierpień rozpoczęliśmy od refleksji Skąd przychodzimy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, żeby następnie płynnie przejść do rozważań ideologicznych w referacie członka łódzkiego Ruchu Narodowego „Od narodowego liberalizmu do narodowego radykalizmu”. Cykl zamknęliśmy obecnością redaktora portalu Narodowa Łódź, który zabrał polemiczny głos w kwestii „Mody na patriotyzm”.

W imieniu organizatora bardzo dziękujemy za obecność na Spotkaniach przedstawicieli wszystkich organizacji, ale także działaczy i ludzi niezrzeszonych. Mamy nadzieję, że poskutkuje to wzmocnieniem całości środowiska narodowego w naszym mieście i regionie.

Zajrzyjcie na facebooka organizacji narodowych:
Młodzież Wszechpolska Okręg Łódzki
Ruch Narodowy Łódzkie
Klub im. Romana Dmowskiego
Narodowa Łódź

Social Network Integration by Acurax Social Media Branding Company