Publicystyka

Winnicki do marszałka Kuchcińskiego: „chcecie sprzedać Żydom Polskę”

Dziś rozpoczęto 81. obrady Sejmu RP VIII kadencji. Podczas nich miały mieć miejsce prace nad projektem ustawy „anty 447”, autorstwa Kukiz’15. W jej uzasadnieniu możemy przeczytać, że celem projektu ustawy jest ochrona własności Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi tzw. mienia bezdziedzicznego. Ostatecznie projekt ten został zdjęty z porządku obrad obecnego posiedzenia Sejmu, a w konsekwencji obrady zostały skrócone do dwóch dni.

Z treścią projektu ustawy można zapoznać się tutaj:
http://stanislawtyszka.pl/wp-content/uploads/2019/05/Ustawa-anty447.pdf

Sprawy tej nie zostawił Robert Winnicki – jeden z posłów Konfederacji i prezes Ruchu Narodowego. Z pozycji mównicy sejmowej zwrócił się z prośbą o przerwę i wyjaśnienie, dlaczego z porządku dziennego obrad został zdjęty punkt na temat ustawy o mieniu bezdziedzicznym. Stwierdził, że to jest świadectwo tego, że rząd PiS zamierza płacić Żydom ogromne roszczenia majątkowe. Uwagę zwrócił mu marszałek Sejmu Marek Kuchciński, argumentując, że to nie jest tematem porządku dziennego, wyłączając po chwili Robertowi Winnickiemu mikrofon. Jednocześnie w tym samym momencie poprosił o zabranie głosu Marka Suskiego (PiS), niemniej jednak Robert Winnicki nie opuścił mównicy i dalej prowadził dyskusję z marszałkiem Sejmu. Podczas niej wypowiedział między innymi następujące słowa: „chcecie sprzedać Żydom Polskę”.

Wystąpienie Roberta Winnickiego można obejrzeć w poniższym filmie:
https://www.youtube.com/watch?v=KWQqSrqFGoM

Bartosz Florek

2 KOMENTARZE

Komentarze są wyłączone.

Social Network Widget by Acurax Small Business Website Designers