Events Historia i Kultura Województwo

Wszechpolacy na uroczystości Bożego Ciała w Łowiczu

W miniony czwartek działacze Młodzieży Wszechpolskiej ponownie wzięli udział w Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, które lepiej jest wszystkim znane pod nazwą tzw. „Święta Bożego Ciała”. Wszechpolacy dzień w Łowiczu rozpoczęli od uczestnictwa we Mszy Świętej, następnie wraz innymi wiernymi podążyli w procesji, do kolejno przygotowanych Ołtarzy, aby wysłuchać Słowa Bożego, które było czytane w czterech językach. Całość była okraszona niezwykle przepięknym kolorowym korowodem w tradycyjnych ludowych strojach, które rokrocznie przyciąga do miasta nad Bzurą tysiące wiernych i turystów.

Przy tej okazji warto przypomnieć  słowa jakie padły w trakcie Homilii z ust biskupa ordynariusz diecezji łowickiej Andrzeja Franciszka Dziuby, który słusznie zwrócił uwagę, że święta Bożego Ciała nie można sprowadzić tylko do pielęgnowania tradycji i skupienia uwagi na całej otoczce odrzucając istotę tego wydarzenia.

– Pragniemy, aby dzisiejsza uroczystość nie była tylko przypomnieniem historii i tradycji, lecz aby w bogactwie tej historii i tradycji odzwierciedliła się nasza wiara. Bo tylko dzięki wierze ta tradycja przetrwała.

Po dojściu do ostatniego z przygotowanych ołtarzy ponownie zabrał głos, gdzie słusznie zwrócił uwagę, że żyjemy w czasach gdzie czyhają na nas nowe niebezpieczeństwa, które od kilku lat uderzają w wiarę, rodzinę i ład moralny.

– Od zła czynionego dzieciom i młodzieży, wybaw nas Panie! Od zła czynionego rodziną, wybaw nas Panie! Chcielibyśmy wołać do wszystkich, od niszczenia środowiska, w którym żyjemy, wybaw nas Panie!

Warto dodać, iż tradycja eucharystycznej procesji Procesja Bożego Ciała w Łowiczu sięga XIV wieku, a w 2014 została wpisana na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Z tego miejsca pragniemy zachęcić Państwa do odwiedzenia miasta z grodu Pelikana i wzięcia udziału w tych wyjątkowych uroczystościach.

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company