Łódź

Wszechpolacy pytają IPN ws. dekomunizacji

W ubiegłą sobotę Młodzież Wszechpolska zorganizowała konferencję prasową, podczas której narodowcy przedstawili zapytanie, które wystosowali do Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w związku z przyjętą ustawą dekomunizacyjną. Przedmiotem zapytania była Szkoła Podstawowa nr 189 w Łodzi, której patronka – Wanda Zieleńczyk, która w czasach II wojny światowej należała do Związku Walki Młodych Gwardii Ludowej – komunistycznej partyzantki, zwalczającej polskie podziemie niepodległościowe z AK i NSZ.

Wszechpolacy przypomnieli, że ustawa dekomunizacyjna nakłada na władze samorządowe obowiązek usunięcia do końca sierpnia wszystkich nazw obiektów przestrzeni publicznej nawiązujących do systemu komunistycznego, w przeciwnym razie, po upływie tego terminu sprawą zajmie się Wojewoda.

„Dekomunizacja przestrzeni publicznej to postulat, który my, narodowcy, podnosimy od wielu lat. Teraz, gdy jest realna szansa, aby ten cel osiągnąć i aby bohaterowie poprzedniego systemu wreszcie zostali strąceni z piedestału, należy bardzo uważnie patrzeć władzy na ręce. Młodzież Wszechpolska będzie patrzeć na ręce władzy zarówno samorządowej, jak i centralnej, aby postanowienia tej ustawy zostały skutecznie wprowadzone w życie” – mówił Piotr Kołacki, prezes łódzkiego koła MW.

W uchwalonej ustawie dekomunizacyjnej, IPN został wymieniony jako główny organ opiniodawczy w sprawie rozpatrywania patronatów obiektów publicznych w kontekście ich ewentualnej dekomunizacji. Członkowie Instytutu zaapelowali do obywateli o nadsyłanie zapytań w sprawie nazw ulic, szkół, placów, co do których mieszkańcy mają wątpliwości. Rozpatrzone wnioski kończą się wydaniem opinii, która orzeka, czy dany patron powinien być poddany dekomunizacji.

Narodowcy zapowiedzieli, że po otrzymaniu odpowiedzi na wniesione zapytanie, odniosą się do jego treści i podejmą dalsze kroki.

Social Network Integration by Acurax Social Media Branding Company