Publicystyka

Wszechpolska odpowiedź na zarzuty łódzkiej Gazety Wyborczej

Po sobotnim Zjeździe Walnym Okręgu Łódzkiego Młodzieży Wszechpolskiej na łamach ww. gazety zamieszczony został szkalujący działaczy tej organizacji artykuł, w którym niedoinformowany dziennikarz wyśmiewa wszelkie panujące w MW zasady. Autor popełnionego tworu nie musiał czekać długo na odpowiedź Wszechpolaków.

W dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej pojawił się szkalujący dobre imię naszej organizacji artykuł pt. „Dyskusyjny Klub Książki dla Młodzieży Wszechpolskiej”. Cytowane w nim przez redaktora Igora Rakowskiego – Kłosa słowa bardzo często są przez niego bezczelnie nadinterpretowane.

Po pierwsze, Honorowy Prezes Okręgu Łódzkiego Młodzieży Wszechpolskiej, kol. Adam Małecki przed głosowaniem cytował słowa kpt. Jerzego Stawskiego „Lubicza”, który nie mógł pojawić się na Walnym Zjeździe naszego okręgu i prosił o przekazanie dla uczestników spotkania pozdrowień oraz tych słów, które wypowiedział kolega Małecki.

Jako organizacja nigdy nie ukrywaliśmy tego, że nie zgadzamy się na demokrację w takiej formie, jak wygląda obecnie, czyli na demokrację liberalną, bardzo upartyjniona, gdzie partia rządząca, obojętnie z której jest opcji zawłaszcza absolutnie całe państwo.

Wybory do władz Okręgu Łódzkiego przebiegły zgodnie z obwiązującym statutem Młodzieży Wszechpolskiej. Nasze stowarzyszenie stawia sobie na pierwszym miejscu doświadczenie i hierarchię organizacyjną, dlatego też wszystkie decyzje podczas zjazdu były przegłosowywane jednogłośnie. W obliczu braku alternatywnych kandydatur całkowicie zrozumiałym jest fakt, że decyzja została podjęta jednogłośnie i można tylko cieszyć się z faktu, że łódzcy Wszechpolacy potrafią dziś wyraźnie wskazać swojego obecnego lidera.

Środowisko Gazety Wyborczej od wielu lat wspiera partie establishmentowe, gdzie wybory bardzo często odbywają się w podobny sposób. Przykładów nie trzeba szukać daleko. Podczas ostatnich wyborów na lidera Platformy Obywatelskiej przedstawiony został jeden kandydat, ale tam demokracja nie została zbrukana! Wcześniej wybrany był w ten sposób Donald Tusk, by w następnych wyborach Ewa Kopacz na szefa PO została zupełnie niedemokratycznie namaszczona przez wspomnianego wcześniej Tuska. Jak widać – przykład idzie z góry.

Młodzież Wszechpolska jest organizacją o wielu płaszczyznach działalności społeczno – politycznej, ale na pierwszym miejscu jesteśmy organizacją wychowawczą o profilu ściśle katolickim. Stawiamy sobie za zadanie wychowywanie spośród młodego pokolenia nowych elit dla naszego państwa. Wartości katolickie w Młodzieży Wszechpolskiej zawsze będą na pierwszym miejscu, bo wynika to z jej statusu. W ramach upragnionej demokracji szacowna redakcja GW wspierająca antyklerykalne środowiska oczerniające Kościół Katolicki (najczęściej posługując się w tym celu obrzydliwymi manipulacjami) powinna uszanować nasz sposób życia, działania i myślenia.

Podczas swojego expose przedstawiłem problem, jaki od pewnego czasu z niepokojem obserwuję wśród młodego pokolenia. Być może dziennikarze GW nie zauważają tego dość rażącego zjawiska, jakim jest brak komunikacji między młodymi ludźmi i zastąpienie relacji międzyludzkich tymi wirtualnymi, w związku z tym polecam polecam zapoznać się z dość jednoznacznymi opiniami socjologów. Nasi działacze są niezwykle różnorodnymi ludźmi, z różnymi problemami, pochodzącymi z często zupełnie różnych środowisk, stąd zapewne wynikają trudności z rzeczywistym porozumiewaniem się. Wypowiedzianych w sobotę słów nie żałuję i mogę powiedzieć je jeszcze raz: w obecnym świecie zacierają się relacje międzyludzkie, a młodzi ludzie coraz rzadziej potrafią ze sobą rozmawiać. Jest to moja diagnoza zastałej przeze mnie sytuacji, którą jako prezes spróbuję zmienić.

Niestety, dziennikarz wykazał się totalną ignorancją w przeprowadzeniu rzetelnej obserwacji tematu, bo nie jest tajemnicą, że fundamentem działalności MW są cotygodniowe spotkania poświęcane konkretnym, bardzo różnorodnym tematom połączonym z dyskusją. Dodatkowo, aby zostać pełnoprawnym członkiem naszej organizacji należy przeczytać i zdać testy z kanonu lektur dla kandydatów do Młodzieży Wszechpolskiej, które zdecydowanie nie należą do najłatwiejszej literatury.

Na zakończenie ośmielam się polecić redaktorom Gazety Wyborczej dodatkowe szkolenia dla środowisk, które wspierają, ponieważ zdarzyło się swego czasu, że bojówki lewackiej Antify z powodu niewiedzy zaatakowały grupy rekonstrukcyjne sądząc, że to… faszystowska manifestacja.

Z poważaniem,

Szymon Łuczak
Prezes Okręgu Łódzkiego
Stowarzyszenia Młodzież Wszechpolska

20

Social Network Widget by Acurax Small Business Website Designers