Województwo

Wybory uzupełniające w Zduńskiej Woli

Zduńskowolski radny wybrany z list Prawa i Sprawiedliwości Piotr C., skazany prawomocnym wyrokiem sądu za fałszowanie głosów w budżecie partycypacyjnym stracił mandat radnego. Komisarz wyborczy w Sieradzu już w grudniu wygasił jego mandat, jednak ten odwołał się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i procedura trwa. Kiedy będą wybory uzupełniające?

Na razie komisarz wyborczy nie może zarządzić wyborów uzupełniajacych do Rady Miasta Zduńska Wola, bo Piotr C., się na to nie godzi. Zaskarżył do postanowienie o wygaśnięciu mandatu i mimo że 14 stycznia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił jego skargę to radny ma jeszcze możliwość odwołania się do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Radny został skazany w listopadzie ubiegłego roku na karę trzech miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok. Wyrok się uprawomocnił. Według komisarza wyborczego, oznacza to, że samorządowiec stracił prawo wybieralności, a więc i mandat.

Radny od kilku miesięcy nie uczestniczy w pracach samorządu. Nie pojawia się na sesjach ani na posiedzeniach komisji. Otrzymuje w związku z tym tylko część należnego wynagrodzenia. Dieta radnego w Zduńskiej Woli to 900 zł miesięcznie, ale odlicza się od niej 200 zł za każdą nieobecność podczas prac rady. Magistrat wypłaca niepracującemu radnemu od 100 do 300 zł miesięcznie.

Źródło: www.zdunskawola.naszemiasto.pl

Social Media Icons Powered by Acurax Web Design Company