Zapowiedzi

Wykład: „Wojewoda i województwo łódzkie”

Czy województwo łódzkie zmieni się na lepsze pod rządami nowego Wojewody? Już 20 lutego będziemy mogli poznać i ocenić koncepcje prof. Zbigniewa Raua.
20 lutego odbędzie się spotkanie organizowane przez Akademicki Klub Obywatelski w Łodzi. O godzinie 11:00 w sali Ośrodka salezjańskiego przy ulicy Wodnej 36 rozpocznie się wykład „Wojewoda i województwo łódzkie”, który wygłosi prof. Zbigniew Rau, Wojewoda łódzki.
Biogram profesora:
prof. Zbigniew Rau
Profesor nauk prawnych. Wieloletni stypendysta i wykładowca uniwersytetów niemieckich, brytyjskich, amerykańskich i australijskich. Autor m. in. książek: The Reemergence of Civil Society in Eastern Europe and the Soviet Union (1991), Contractarianism versus Holism: Reinterpreting Locke’s Two Treatises of Government (1995), From Communism to Liberalism: Essays on the Individual and Civil Society (1998), Liberalizm. Zarys myśli politycznej XIX i XX wieku (2000); Forgotten Freedom: In Search of the Historical Foundation of Liberalism (2004). Przełożył, opatrzył wstępem i komentarzem pierwsze polskie wydanieDwóch traktatów o rządzie Johna Locke’a (1992). Przygotował antologię klasycznych tekstów moralnego wychowania Księga cnót (2006). Senator RP VI kadencji oraz członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

 

Social Media Icons Powered by Acurax Web Design Company