Województwo

XX Pielgrzymka Narodowych Sił Zbrojnych do Kałkowa-Godowa

W dniu 29 czerwca 2014 roku w Kałkowie miała miejsce XX Pielgrzymka NSZ organizowana przez Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele organizacji narodowych z całej Polski, m.in. działacze Brygady Łódzkiej Obozu Narodowo-Radykalnego.


Punktualnie o godz. 12:00 rozpoczęła się Msza święta w intencji poległych i zmarłych żołnierzy NSZ.
Po zakończeniu mszy, miał miejsce przemarsz pod sztandarami Związku Żołnierzy NSZ do kaplicy, w której to została uroczyście odmówiona modlitwa żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.
SONY DSCPo części oficjalnej kombatanci chętnie dzielili się swoimi wspomnieniami z przybyłymi pielgrzymami. Całe obchody zakończyły się o godzinie 15:00, jednakże nie była to ostatnia atrakcja tego dnia. W drodze powrotnej łódzcy narodowcy odwiedzili cmentarz w miejscowości Bliżyn, na którym to pochowana jest kpt. Krystyna Osowska ps. „Krysielec” z domu Zep, wraz z rodziną: Bogusławem Zep ps. „Szary”, Alfredem Zep-Kopeć ps. „Sława”, Janem Zeb ps „Dąb”, Marią Zep i z Aleksandrem Życińskim ps. „Wilczur”, którego ciało do tej pory nie zostało odnalezione.
Wszystkie te osoby wniosły duży wkład w obronę Polski w czasie II wojny światowej, jednak niestety po zakończeniu wojny zginęli z rąk UB. Pomocy w odnalezieniu grobów udzieliła nam córka Pani kpt. Krystyny wraz z mężem.

Chwała Bohaterom!

Social Media Icons Powered by Acurax Web Design Company