Publicystyka

Zachwyt nad Miejscem?

Niedawno w Dzienniku Łódzkim pojawiła się informacja, iż w pełnym tolerancji mieście czterech kultur, jak niektórzy nazywają Łódź, powstało nowe stowarzyszenie młodzieży mniejszości żydowskiej zamieszkującej dawną stolicę przemysłu włókienniczego.

Stowarzyszenie, nazwane z języka hebrajskiego HaMakom (co oznacza miejsce), zostało założone przez dwóch młodych działaczy żydowskiej diaspory Łodzi, Tomasza W. Michałowskiego i Borysa Weiningera. Ma ono w swym założeniu przybliżać łodzianom kulturę i tradycję żydowską, m.in. poprzez nowoczesną muzykę i sztukę. Jak podkreślają założyciele, HaMakom ma nie podejmować tematyki historycznej ani polityczno-społecznej, co – jak się okazuje – nie jest prawdą, gdyż założyciele Miejsca 19 marca poprowadzili warsztaty antydyskryminacyjne dla łódzkich gimnazjalistów w czasie zajęć szkolnych (we współpracy z Centrum Dialogu im. Marka Edelmana), w ramach projektu pt. Kolorowa Tolerancja. Projekt ma w swych założeniach walczyć z rzekomymi uprzedzeniami i nietolerancją łódzkiego społeczeństwa względem innych nacji i kultur, co paradoksalnie stawia w sprzeczności tak mocno lansowany mit zgodnego, sąsiedzkiego współżycia mniejszości narodowych z Polakami w XIX i I połowie XX wieku w mieście nad Łódką.

Czy ambitny w założeniach jego twórców projekt HaMakom wypali? Można w to szczerze wątpić, widząc choćby, jak pod artykułem o stowarzyszeniu redakcja Dziennika Łódzkiego informuje o zablokowaniu możliwości komentowania z uwagi na rzekomo agresywne i niezgodne z regulaminem pisma i przepisami Kodeksu Karnego opinie internautów. Nie powinno to jednak dziwić, biorąc pod uwagę m.in. zaangażowanie stowarzyszenia w warsztaty dyskryminacyjne dla uczniów gimnazjum. Swoją drogą, należy zadać pytanie, czy dzieci uczestniczyły w nich za wiedzą i zgodą rodziców.

Nie będzie więc niespodzianką jeśli twórcy HaMakom spotkają się w najlepszym razie z obojętnością, tyle że nie na skutek polskiego antysemityzmu, lecz świadomości łodzian o częstej, antypolskiej postawie społeczności żydowskiej, a także nieustających oskarżeniach o udział w Holokauście.

Latający Holender

Social Media Integration by Acurax Wordpress Developers