Łódź

Zdanowska z zarzutami wyłudzenia kredytu bankowego!

Prezydent miasta Łodzi Hanna Zdanowska w piątek usłyszała zarzuty prokuratorskie. Sprawa dotyczy poświadczania nieprawdy przy udzielaniu kredytu przez bank jej partnerowi Włodzimierzowi G. Podejrzana odmówiła zeznań. Śledztwo w tej sprawie prowadzi gorzowska prokuratura.

Na profilu facebook Zdanowskiej ukazał się wpis – Wracam z Gorzowa. Wizyta dotyczyła moich prywatnych spraw sprzed blisko 10 lat niezwiązanych z działalnością Urzędu Miasta. Jeszcze dziś odniosę się do działań prokuratury wobec mojej rodziny na konferencji prasowej. 

Hannie Z. zostały przedstawione dwa zarzuty, oba dotyczą przedłożenia nierzetelnych dokumentów w sytuacji ubiegania się o kredyty bankowe. Podobne zarzuty zostały postawione partnerowi Hanny Z. panu Włodzimierzowi G. – informuje Roman Witkowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Hanna Zdanowska miała dostarczyć do banku dokumenty (m. in. potwierdzenie odbiór zaliczki, umowę przedwstępną oraz akt notarialny) dotyczące sprzedaży nieruchomości, która w istocie nie miała miejsca. Dzięki fałszywemu poświadczeniu pani prezydent Włodzimierz G. miał uzyskać kredyt bankowy, którego warunkiem było wniesienie wkładu własnego. Tym samym zdaniem prokuratury oboje działali na szkodę banku.

Kolejny zarzut dotyczy poświadczenia nieprawdy przy zaciąganiu kredytu bankowego o wartości 500 tys. złotych. Zdanowska miała dla uzyskania wsparcia finansowego przedłożyć dokumenty dotyczące przeniesienia użytkowania wieczystego oraz ustanowienia hipoteki, które poświadczały nieprawdę. Według fałszywych danych prezydent zapłaciła wcześniej wspominanemu Włodzimierzowi G. kwotę 150 tys. stanowiącą część wartości transakcji. Suma ta miała stanowić wymagany wkład własny konieczny dla udzielenia kredytu bankowego.

Prezydent Zdanowska nie przyznała się do zarzucanych jej czynów oraz odmówiła składania wyjaśnień. W komunikacie wydanym przez podejrzaną możemy przeczytać: To jest jakaś absurdalna sytuacja. Stawiane mi są zarzuty w sprawie kredytów z 2008 i 2009 roku, o których informacje zamieszczałam w moich zeznaniach majątkowych, a swój kredyt już spłaciłam.

Oto treść zarzutów postawionych Prezydent Miasta Łodzi przez Prokuraturę Okręgową w Gorzowie Wielkopolskim:

W dniu 18.11.2016r przedstawiono Hannie Z. zarzuty, o to że:

I. w dniach 11 i 23.12.2008 roku w Łodzi, działając czynem ciągłym, z góry powziętym zamiarem, w celu uzyskania dla Włodzimierza G. wsparcia finansowego w kwocie 200.000 złotych udzielonego w postaci kredytu bankowego, na podstawie umowy o kredyt mieszkaniowy na sfinansowanie zakupu na rynku wtórnym spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego w Łodzi, w ten sposób, że pomogła mu przedłożyć  poświadczające nieprawdę dokumenty w postaci:

1) potwierdzenia datowanego 11.12.2008 roku o odbiorze kwoty 50.000 złotych od Włodzimierza G.;

2) umowy przedwstępnej sprzedaży z dnia 11.12.2008 roku, w której potwierdziła, że przed podpisaniem tego dokumentu otrzymała od Włodzimierza G. kwotę 50.000 złotych tytułem zaliczki/zadatku;

3) aktu notarialnego – umowy sprzedaży sporządzonego dniu 23.12.2008 roku przez notariusza,  w którym, złożyła nieprawdziwe oświadczenie o wcześniejszym otrzymaniu od kupującego Włodzimierza G. części ceny w kwocie 50.000 złotych,

które miały istotne znaczenie dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego z uwagi na fakt, że zapewniały o wniesieniu wkładu własnego, warunkującego udzielenie i wypłatę kredytu, czym działała na szkodę banku

to jest o czyn z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 12 kk.

II. w dniu 15.10.2009 roku w Łodzi, z góry powziętym zamiarem, w celu uzyskania dla siebie wsparcia finansowego w kwocie 500.000 złotych udzielonego w postaci kredytu bankowego na podstawie umowy o niekonsumencki kredyt mieszkaniowy na sfinansowanie zakupu działki ziemi zabudowanej położonej w Łodzi oznaczonej, przedłożyła  poświadczający nieprawdę dokument w postaci aktu notarialnego – umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu i oświadczenia o ustanowieniu hipotek sporządzonego w tym samym dniu przez notariusza,  w którym złożyła nieprawdziwe oświadczenie o wcześniejszej zapłacie sprzedającemu Włodzimierzowi G. części ceny w kwocie 150.000 złotych, które miało istotne znaczenie dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego z uwagi na fakt, że zapewniało o wniesieniu wkładu własnego, warunkującego udzielenie i wypłatę kredytu, czym działała na szkodę banku

to jest o czyn z art. 297 § 1 kk.

            Sprawa do prowadzenia prokuraturze gorzowskiej została przekazana 24.02.2016 postanowieniem Prokuratora Generalnego. Od dnia 22.03.2016r. prowadzone jest śledztwo o te czyny. Wobec podejrzanej nie stosowano żadnych środków zapobiegawczych, sama stawiła się na wezwanie. W trakcie przesłuchania nie przyznała się do zarzutów i odmówiła wyjaśniań.

            Trwają dalsze czynności, o których dla dobra śledztwa informacje nie będą udzielane do czasu jego zakończenia.

Prokurator Roman Witkowski

rzecznik prasowy PO w Gorzowie Wlkp.

 

Źródło: www.prokuratura-gorzow.pl

Social Media Widget Powered by Acurax Web Development Company