Events Łódź Województwo

Zjazd Młodzieży Wszechpolskiej Okręgu Łódzkiego – relacja

6 lipca bieżącego roku w Łodzi odbył się zjazd Młodzieży Wszechpolskiej Okręgu Łódzkiego, na którym zostały wybrane nowe władze okręgu.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników tegorocznego zjazdu

Zjazd poprzedziła Msza Święta o godzinie 13:00 w Kościele Podwyższenia Świętego Krzyża w intencji Młodzieży Wszechpolskiej Okręgu Łódzkiego oraz młodych ludzi, by przyświecały im wartości takie jak Bóg, Honor i Ojczyzna.
Po zakończeniu Mszy Świętej w Sali widowiskowej Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich w Łodzi rozpoczął się zjazd. Warto nadmienić, że na zjeździe obecne były delegacje Ruchu Narodowego i Obozu Narodowo-Radykalnego.

Pierwsze przemówienie wygłosił Marcin Kowalski z Zarządu Głównego Młodzieży Wszechpolskiej. Podkreślił on, że Młodzież Wszechpolska jest organizacją formacyjną i celem sprawowania określonych funkcji przez działaczy jest nauka odpowiedzialności.
Kolejne przemówienie wygłosił Krzysztof Szałecki z Obozu Narodowo-Radykalnego, który powiedział, że razem jesteśmy jednym obozem narodowym i pomimo tego, że mamy różne drogi do celu, to cel ten jest jeden – Wielka Polska.
Następną osobą występującą był Marek Szewczyk z Ruchu Narodowego, który nawiązał do tematu, który poruszył Marcin Kowalski w swoim przemówieniu.
Po tych wszystkich wystąpieniach głos zabrał dotychczasowy prezes Łódzkiej MW, Konrad Kamocki. Podsumował on 2 lata swojej prezesury oraz podziękował za ten czas.
Podziękowano również za lata działalności Marcie Kołackiej – działaczce Łódzkiej MW, która zakończyła swoją oficjalną działalność ze względu na przekroczenie wieku statutowego.

Następnie przeszliśmy do części wyborczej. W wyniku głosowania nowych prezesem MW Okręgu Łódzkiego został Patryk Szmekel, wiceprezesem Piotr Kołacki, sekretarzem Sebastian Sochaczewski, a skarbnikiem Daniel Woźniczak.
Oprócz tego w trakcie zjazdu miało miejsce uroczyste zaprzysiężenie nowych członków Młodzieży Wszechpolskiej.


Składanie przysięgi na sztandar organizacji przez kandydatów, którzy chwilę później dołączyli do Młodzieży Wszechpolskiej

Bartosz Florek

Please follow and like us:
Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company