Łódź Województwo

Zjazd Okręgu Łódzkiego Młodzieży Wszechpolskiej

W ubiegły piątek odbył się Walny Zjazd Okręgu Łódzkiego Młodzieży Wszechpolskiej, podczas którego wybrano nowe władze organizacji w województwie oraz przedstawiono plany, jakie stawia przed sobą MW w nadchodzących miesiącach i latach. Prezesem Okręgu został kol. Konrad Kamocki.

Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem Hymnu Młodych oraz Modlitwą Narodowych Sił Zbrojnych, poprowadzoną przez ks. Michała Misiaka, który był jednym z gości honorowych Zjazdu. Ponadto na sali, wśród kilkudziesięciu osób, byli obecni przedstawiciele Ruchu Narodowego oraz Obozu Narodowo-Radykalnego. Przemówienie wygłosił prezes Młodzieży Wszechpolskiej – kol. Ziemowit Przebitkowski, w którym zwrócił uwagę na konieczność systematyczności w aktywizmie, która czasami może wymagać poświęcenia i przezwyciężenia swojej niechęci, bierności i lenistwa, ale właśnie to cechuje dobrego działacza i decyduje o sukcesie organizacji. Następnie głos zabrał kol. Krzysztof Szałecki – rzecznik Brygady Łódzkiej ONR. Przekonywał on o konieczności ścisłej współpracy organizacji narodowych, aby przywrócić idei narodowej należne miejsce w debacie publicznej.

Prezesem na kolejną kadencję został kol. Konrad Kamocki, który w swoim przemówieniu nawiązał do myśli poprzednich mówców oraz nakreślił wyzwania, jakie stoją przed organizacją i zadania, jakie zamierza postawić przed strukturą, której przewodniczy. Wśród celów znalazły się zwiększona ilość szkoleń w rozmaitych dziedzinach, które pozwoliłyby działaczom wszechstronnie się rozwijać, działać efektywniej oraz zyskiwać umiejętności przydatne w nowoczesnym świecie, a także jeszcze bardziej wzmożona działalność publicystyczna i merytoryczna.

Kolejną częścią było przegłosowanie zaproponowanych kandydatur do Zarządu Okręgu oraz Komisji Rewizyjnej. Na zakończenie odśpiewano hymn narodowy.

Social Media Icons Powered by Acurax Web Design Company