Województwo

Zjazd Walny Okręgu Łódzkiego Młodzieży Wszechpolskiej

W sobotę 2 kwietnia miało miejsce niezwykle ważne wydarzenie w strukturach łódzkiej Młodzieży Wszechpolskiej. Tego dnia w Łodzi odbył się Zjazd Walny, na którym wybrane zostały nowe władze Okręgu. Miejsce wieloletniego prezesa Adama Małeckiego zajął jego dotychczasowy zastępca, Szymon Łuczak.

Jak przystało na Wszechpolaków, uroczystości o godzinie 12 działacze rozpoczęli od udziału w Mszy Św. odprawianej w intencji Ojczyzny w łódzkiej katedrze. Sam Zjazd wyborczy rozpoczął się w Centrum Biznesowym „Faktoria” kilka minut po godz. 15 odmówieniem modlitwy NSZ-u i odśpiewaniem oficjalnego hymnu Młodzieży Wszechpolskiej, zw. Hymnem Młodych. Po oficjalnych powitaniach, w pierwszej części zgromadzenia w szeregi Młodzieży Wszechpolskiej oficjalnie wstąpiło ośmiu nowych członków, składając przysięgę wierności Bogu i Ojczyźnie.

W następnej części głos zabrał kombatant ppor. Kazimierz Skibicki. Bohater podzielił się ze zgromadzonymi swoimi wspomnieniami dotyczącymi życia w czasach powojennej walki o wolność i prześladowaniach. Pan Skibicki opowiadał o twardych zasadach panujących wśród grupy dowodzonej przez Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”.

Następnie głos zabrał prezes Młodzieży Wszechpolskiej, poseł Adam Andruszkiewicz. Prezes w mocnym przemówieniu przypomniał zgromadzonym członkom, kandydatom i MW o celach organizacji, o konieczności kierowania się w życiu zasadą „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Zaraz po nim swoją 8-letnią kadencję podsumował prezes łódzkiego okręgu MW Adam Małecki. W szerokim przekroju swojej prezesury wspomniał on ciężkie początki rozkręcania pierwszego, łódzkiego koła, by w ostateczność oddać sześć prężnie działających kół kilku rozwijających się. Na pamiątkę tych ośmiu lat przygotowany został film opowiadający historię reaktywacji Młodzieży Wszechpolskiej w Łódzkiem.

Ostatnim punktem były wybory nowych władz Okręgu Łódzkiego. Nowym prezesem został Szymon Łuczak, dotychczasowy wiceprezes województwa. Jego kandydaturę zaproponowaną przez ustępującego prezesa Adama Małeckiego poparło jednogłośnie 32 delegatów walnego zjazdu Młodzieży Wszechpolskiej. Do zarządu okręgu weszli również: wiceprezes Justyna Sobczak, pełnomocnik koła Młodzieży Wszechpolskiej w Aleksandrowie Łódzkim i redaktor naczelna portalu Narodowa Łódź, wiceprezes Konrad Kamocki, pełnomocnik koła Młodzieży Wszechpolskiej w Tomaszowie Mazowieckim, członek zarządu Piotr Kołacki, sekretarz Sebastian Sochaczewski i skarbnik Magda Nowacka. Nowy prezes w swoim expose przedstawił wiele nowych celów i inicjatyw, które planuje zmaterializować w najbliższym czasie, m. in. pomysł stworzenia bezpłatnego kwartalnika „Łódzki Wszechpolak”.

Zgromadzenie zakończone zostało tradycyjnie odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego”

W łódzkim Zjeździe Walnym oprócz kilkudziesięciu działaczy Młodzieży Wszechpolskiej, w tym przedstawicieli innych okręgów udział wzięli także reprezentanci wielu zaprzyjaźnionych organizacji patriotycznych i narodowych, m. in. posłowie związani z Ruchem Narodowym: Tomasz Rzymkowski, Robert Winnicki i Sylwester Chruszcz, koordynator łódzkiej Brygady ONR Adrian Kaczmarkiewicz, wieloletni redaktor naczelny Narodowej Łodzi Sebastian Hejniak, redaktor naczelny portalu „Prosto z mostu” Krzysztof Tenerowicz, działacze łódzkiego oddziału partii KORWiN Jacek Dobiesz i Tomasz Grabarczyk, radny z Rady Osiedla Ruda Marcin Żuber, a także asystentka marszałka seniora Kornela Morawieckiego Agnieszka Wojciechowska van Heukelom.

Fot. Zalewski Foto, Adrian Skiba – Grafika

Floating Social Media Icons by Acurax Wordpress Designers