Publicystyka

„Zwycięski zryw Polaków – powstanie wielkopolskie”

27 grudnia bieżącego roku obchodzimy 100. rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego – jednego z niewielu powstań naszej historii, które zakończyło się zwycięstwem dla narodu polskiego. Warto więc, by poznać historię tego zrywu Polaków – jest to szczególnie ważne w taką rocznicę.

Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 w Poznaniu, podczas wizyty Ignacego Jana Paderewskiego, który w drodze do Warszawy przybył 26 grudnia do Poznania, owacyjnie witany przez Polaków. W tym samym dniu Paderewski wygłosił przemówienie do swoich rodaków licznie zgromadzonych przed hotelem Bazar. Następnego dnia, 27 grudnia Niemcy urządzili swoją paradę – zrywano polskie i koalicyjne (brytyjskie, francuskie i amerykańskie) flagi, napadano na polskie instytucje – doszło do zamieszek. Walki rozpoczęły się o godzinie 16:40.
Polacy zaczęli od wyparcia niemieckiego zaborcy z centrum i zabezpieczenia okolic hotelu Bazar. W walkach o Prezydium Policji poległ pierwszy powstaniec wielkopolski w Poznaniu – Franciszek Ratajczak. Powstańcy następnie opanowali Dworzec Główny, Pocztę Główną oraz część fortyfikacji miejskich.
Powstanie wybuchło także i poza Poznaniem – przywódcy z Poznania przekazali na całą prowincję Poznańską hasło „nie należy dłużej czekać”, co było sygnałem informującym, że powstanie już się zaczęło.

Rząd Polski również nie ukrywał się ze swoimi zamiarami – 15 grudnia zerwał stosunki dyplomatyczne z Niemcami. Równocześnie podjęto decyzję o konieczności wyboru przedstawicieli narodu polskiego z ziem zaboru pruskiego na Sejm Ustawodawczy.

8 stycznia 1919 roku naczelne dowództwo nad powstaniem przejął Jan Dowbor-Muśnicki, który zastąpił Stanisława Taczaka. Zajął się on głównie dalszym organizowaniem Armii Wielkopolskiej.

Powstanie zakończyło się 16 lutego 1919 roku rozejmem w Trewirze. 15 maja 1919 roku język polski stał się językiem urzędowym, a niemiecki pozostał jedynie językiem pomocniczym.
1 czerwca 1919 roku na terenie Wielkopolski odbyły się wyboru uzupełniające do Sejmu Ustawodawczego – wyłoniono łącznie 42 posłów. Traktat wersalski, podpisany 28 czerwca 1919 roku, przypieczętował zwycięstwo powstańców – Wielkopolska (poza paroma skrawkami) została przyłączona do Polski.

Warto wspomnieć, że powstańcy wielkopolscy byli bardzo dobrze zorganizowani i świetnie przygotowani, a nieciekawa sytuacja Niemiec zarówno na terenie prowincji Poznańskiej, jak i ogólnokrajowa (pamiętajmy, że był to okres, kiedy klęska Niemiec w I wojnie światowej była już faktem), nie była dla nich korzystna. Do tego dochodzi ogrom błędów armii Niemieckiej, które Polacy wykorzystywali na swoją korzyść – nasi przodkowie wybrali bardzo dobry moment na wybuch powstania.


Nie dopuśćmy, by wkład w budowę naszej Ojczyzny między innymi powstańców wielkopolskich został zmarnowany. Działajmy na rzecz Polski – na tę chwilę nie wymaga to daniny krwi, a każdy z nas może poświęcić Polsce swój czas, by była taka, o jaką walczyli nasi przodkowie.

Cześć i chwała Powstańcom Wielkopolskim!

Bartosz Florek

Customized Social Media Icons from Acurax Digital Marketing Agency