Łódź

100 mln zł deficytu i 2,8 mld długu w łódzkim budżecie 2018

Łódzki skarbnik miasta przedstawił projekt budżetu na 2018 r. Miasto wyda 4 miliardy 71,5 mln złotych, a uzyska 3 mld 972,7 mln, w wyniku czego deficyt miejskich finansów wyniesie 98,8 mln.

90 proc. dochodów budżetowych stanowią wpływy bieżące, kilka procent to składniki majątkowe. Jedna czwarta to wpływy z podatku PIT, które z roku na rok rośną i w 2018 roku po raz pierwszy mają przekroczyć miliard złotych.

Struktura wydatków:

  • oświata – 1,06 mld zł (26 proc.),
  • pomoc społeczna – ponad 760 mln zł (18,6 proc.)
  • transport i łączność – 681 mln zł (16,7 proc.),
  • gospodarka mieszkaniowa – 338,6 mln zł (8,32 proc.),
  • gospodarka komunalna – 252 mln zł (6,19 proc.),
  • administracja – 242,7 mln zł (5,96 proc.),
  • kultura – 212,5 mln zł (5,22 proc.).

Dziś rozpoczyna sie proces konsultacji społecznych i projekt budżetu jest dostępny do wglądu. Budżet Łodzi powinien być przegłosowany przez Radę Miejską do końca tego roku, a najpóźniej do końca stycznia przyszłego roku.

 

Źródło: uml.lodz.pl

Customized Social Media Icons from Acurax Digital Marketing Agency