Łódź

Ruch Narodowy w sprawie propagowania multikulti z pieniędzy Łodzian

Stanowisko Ruchu Narodowego Łódź

w

     sprawie propagowania multikulturalizmu z

pieniędzy podatników

RNŁlogo

W październiku na fali niepokoju związanego z masową emigracją do Europy z Syrii, Etiopii, Afganistanu Kosowa, Albanii i innych krajów Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, instytucja miejska, finansowana z pieniędzy łodzian, zorganizowała cykl imprez skierowanych do szerokiego grona mieszkańców, w tym uczniów i nauczycieli. Celem ich jest zapoznanie się z współczesnymi problemami wewnętrznymi, międzynarodowymi, społecznymi i religijnymi wymienionych państw i obszarów geograficznych.

Problemem jest jednak fakt, że wykłady prowadzone są wyłącznie przez osoby ideologicznie stojące po stronie lewicy lub skrajnej lewicy, propagandystów mulikuluralizmu, zwolenników masowej emigracji.

Ruch Narodowy doceniając wysiłek intelektualny tego środowiska włożony w próbę przekonania łodzian, do dobrodziejstw jakie spłyną na nasz kraj ze strony dwudziestolatków i trzydziestolatków szturmujących nasze urzędy socjalne, zauważa, że należy poszerzyć ofertę intelektualną zaproponowaną przez Centrum Dialogu i władze miasta.

Proponujemy aby w ramach spotkań w CD zorganizowano również te, które nie mieszczą się w światopoglądzie jego pracowników i współpracowników, w tym przede wszystkim:

– rola kobiety w świecie islamu,

– zorganizowana przemoc wobec kobiet i innowierców (warsztaty z Koranem),

– metody uśmiercania – zwłaszcza chrześcijan, pederastów i kobiet (przegląd zdjęć i filmów),

– terroryzm, dżihad, kalifat.

Oczekujemy, że CD przy wsparciu Ruchu Narodowego oraz wybitnych polskich i zagranicznych specjalistów z wyżej wymienionych dziedzin zorganizuje cykl spotkań, warsztatów i konferencji, także w szkołach i na uczelniach. Centrum Dialogu, jak sama nazwa wskazuje, zobowiązany jest łączyć ludzi o różnych przekonaniach, zwłaszcza tych z ogromnej większości polskiego społeczeństwa, które może posiadać obiekcje, co do napływu fali emigracyjnej. Liczymy również, że znajdą się środki finansowe w budżecie CD lub gminy Łódź, które będzie można skierować na ten szczytny cel.

Apelujemy jednocześnie do władz miasta aby w przyszłorocznym budżecie wyasygnowało specjalne środki pieniężne na naukę samoobrony i strzelectwa w szkołach ponadgimnazjalnych, tak aby starczyły one na podwójną liczbę zajęć dla dziewcząt i kobiet, które szczególnie narażone są na przemoc.

W imieniu Ruchu Narodowego

kicek1

Przemysław Kicowski

rzymkowski+

Tomasz Rzymkowski

Foto: polishexpress.co.uk

Social Media Integration by Acurax Wordpress Developers