Łódź

71. rocznica śmierci Tadeusza Łabędzkiego

W piątek 9 czerwca łódzcy narodowcy upamiętnili rocznicę śmierci Tadeusza Łabędzkiego – działacza przedwojennej Młodzieży Wszechpolskiej, Stronnictwa Narodowego i redaktora naczelnego pisma „Wszechpolak”.  

Łabędzki ukończył łódzkie gimnazjum im. M. Kopernika oraz należał do 3. Łódzkiej Drużyny Harcerzy im. Romualda Traugutta. Na studia wyjechał do Warszawy, gdzie zastała go II wojna światowa. Walczył w konspiracji, był jednym z przywódców Narodowo-Ludowej Organizacji Wojskowej. W 1944 roku podjął próbę reaktywacji struktur Młodzieży Wszechpolskiej. Do warszawskich struktur konspiracyjnych MW pod dowództwem Łabędzkiego przystąpiło ponad 100 osób. Wznowił także wydawanie „Wszechpolaka”, który ukazywał się aż do 1946 roku, gdy po zmianie okupanta przystąpił do walki w szeregach Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. W kwietniu 1946 roku podstępem aresztowany, „przesłuchiwany”, zginął 9 czerwca 1946r. zastrzelony strzałem w tył głowy w budynku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie. Jego zwłok do dzisiaj nie odnaleziono.

Obchody pod tablicą pamiątkową odbyły się przed kamienicą przy ul. Kilińskiego 86, gdzie mieszkał Tadeusz Łabędzki. Po modlitwie za duszę tego działacza obozu narodowego, przemówienia wygłosili przedstawiciele  Młodzieży Wszechpolskiej i Klubu im. Romana Dmowskiego. Po złożeniu kwiatów i zniczy zebrani odśpiewali „Hymn Młodych”.

Social Network Integration by Acurax Social Media Branding Company