Łódź

Spotkanie wigilijne Narodowej Łodzi

WigiliaNŁ1

W piątek 20 grudnia działacze Narodowej Łodzi spotkali się na wspólnym spotkaniu opłatkowym. W uroczystości wzięło udział ok. 60 osób z całego województwa, zrzeszonych w Brygadzie Łódzkiej Obozu Narodowo-Radykalnego i Łódzkim Okręgu Młodzieży Wszechpolskiej.

 Wigilia3NŁ

Wigilię zainaugurowano czytaniem z Ewangelii według św. Łukasza. Po odczytaniu fragmentu Pisma Świętego, wiceprezes Młodzieży Wszechpolskiej kol. Adam Małecki złożył wszystkim świąteczne życzenia, co uczynili również przedstawiciele Obozu Narodowo-Radykalnego oraz Okręgu Łódzkiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

 Wigilia3NŁ

Uczestnicy odmówili następnie modlitwę NSZ za Ojczyznę. Zgodnie z kilkusetletnim zwyczajem zebrani podzielili się opłatkiem i złożyli sobie wzajemnie życzenia. Zwieńczeniem była uroczysta kolacja, na której podano tradycyjne postne potrawy.

Elegia

Animated Social Media Icons by Acurax Wordpress Development Company