Województwo

Adrian Antoniak – „Wtopa Urzędasa”

 13 lipca 2018r. opublikowano listę projektów z Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice. Niestety w ogłoszonej liście projektów poddanych dalszej weryfikacji nie znalazłem projektu zainicjowanego przeze mnie.
Mural na 100 rocznicę odzyskania niepodległości nie powstanie ze środków Budżetu Obywatelskiego. Zwlekałem z komentarzem do zaistniałej sytuacji, gdyż starałem się zrozumieć decyzję UM oraz uzyskać sensowną odpowiedź na moje pytania. Informacją zwrotną w sprawie negatywnego rozpatrzenia projektu była informacja, że „Na wskazanej w wniosku ścianie planowana jest podobna inwestycja, która ma być realizowana w 2018r.

Projekt, który rozpisywałem wymagał ode mnie ustalenie miejsca docelowego muralu. Lokalizację konsultowałem z obecnym prezesem ZGM w Skierniewicach oraz z osobistym doradcą prezydenta. Obie osoby przedstawiły mi jedną i tą samą lokalizację, ścianę na budynku przy ulicy Batorego 48 (oraz zero alternatywnych miejsc). 17 lipca podczas rozmowy z Panią Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego dowiedziałem się, że lokalizacja jaką podałem w projekcie będzie wykorzystana pod mural organizowana przez Urząd Miasta, a wyżej wymienione dwie osoby mogły nic o tym nie wiedzieć. Mural ten ma być realizowany w ramach ogólnopolskie akcji „Jestem Dumny”, którą narzuca ministerstwo kultury (myślę, że może chodzić o akcję Niepodległa).

Wygląd procedury zgłaszania projektów, aż po ich realizację niestety nie uwzględnia odwołania od decyzji w trakcie, oznacza to, że dobre projekty łatwo może przechwycić opcja panująca w budynku UM. Ja się o tym przekonałem osobiście, a zerkając na lata ubiegłe dostrzegam również podobne sytuacje. ? (Budżet Obywatelski jest jak wylęgarnia dobrych pomysłów)

Zastanawia mnie również, czy motyw muralu będzie taki sam jak w projekcie (pytanie, czy urzędników stać na coś więcej), lecz o tym przekonam się po realizacji urzędowego muralu. ?

Jedyną dobrą informacją jaka wynikła z całej sytuacji jest fakt, że mural ma być zrealizowany w 2018r.

#WtopaUrzędasa

Customized Social Media Icons from Acurax Digital Marketing Agency