Województwo

Brzeziny: Partyzanckim szlakiem-Na ścieżkach Chłopców od Sama

W drugiej edycji rajdu rowerowego „Partyzanckim szlakiem-Na ścieżkach Chłopców od Sama” kilkanaście minut po godzinie 10 wystartowało z Brzezin około 50-ciu rowerzystów.

Bardzo malownicza krajobrazowo trasa wiodła przez Rozworzyn, Olszę, Przyłęk, Kobylin, Zacywilki, Kołacinek. Podczas postojów w miejscowościach, w których kwaterował oddział Sama staraliśmy się przybliżyć specyfikę partyzanckiego życia.

Na terenie szkoły w Przyłęku złożyliśmy kwiaty przy tablicy, którą ufundowali partyzanci Armii Krajowej w podziękowaniu za patriotyczną postawę i wsparcie oddziału przez mieszkańców tej miejscowości w latach niemieckiej okupacji.

Ostatni postój miał miejsce w Woli Cyrusowej gdzie na jesieni 1944roku partyzanci przeprowadzili akcję zaopatrzeniową rekwirując niezbędne do przezimowania towary u bogatych niemieckich rolników. Rajd zakończył się ogniskiem w lesie tadzińskim.

Dzięki uprzejmości stowarzyszenia Historia Koluszek uczestnicy mogli obejrzeć zdjęcia oddziału wykonane na kwaterze w Kołacinku we wrześniu 1944roku przez brzezińskiego fotografa pana Szperlinga.

Kulminacyjnym momentem ogniska było pojawienie się członka oddziału Eugeniusza Jeża „Świerka”. Sędziwego partyzanta powitało gromkie „Cześć i chwała bohaterom”, odśpiewano mu również 100 lat. Jednak zdecydowanie najbardziej wzruszającym momentem było wyrecytowanie wiersza poświęconego Świerkowi przez autora- naszego kolegę ze stowarzyszenia Sławka, znanego lepiej jako Żaba. Ostatni żołnierz Sama na pamiątkę otrzymał tekst wiersza oprawiony w ramkę.

Ognisko stopniowo się dopaliło, uczestnicy powoli zaczęli rozjeżdżać się do domów. Główny cel imprezy został osiągnięty. Każdy z uczestników rajdu już na pewno do końca życia zapamięta, że ziemia brzezińska miała swoich chłopców z lasu (chociaż bez lasu), którzy położyli na szali wszystko aby walczyć o wolność Ojczyzny. Kilku tą walkę przypłaciło swoim młodym życiem.

W tym miejscu pragniemy gorąco podziękować naszemu partyzantowi Świerkowi i jego synowi panu Karolowi Jeżowi za przybycie na ognisko, stowarzyszeniu Historia Koluszek za udostępnienie zdjęć oddziału Sama oraz wszystkim uczestnikom za bezpieczną i zdyscyplinowaną jazdę. Za rok w pierwszą niedzielę sierpnia znów pojedziemy „Partyzanckim Szlakiem”.

Patriotyczne Brzeziny

 

Social Media Integration by Acurax Wordpress Developers