Łódź

Budżet obywatelski 2016

Na początku zaznaczę, że przy poprzedniej formie budżetu obywatelskiego byłem przeciwnikiem takiego sposobu dysponowania pieniędzmi. Podział środków pieniężnych na dzielnice faworyzował duże osiedla (Widzew-wschód czy Retkinia) oraz szkoły z większą ilością uczniów (kto nie chciałby, żeby przy szkole swojego dziecka zbudowano np. nowe boisko?).

Obecny podział na osiedla również nie jest doskonały, świadczy o tym fakt, że na niektórych osiedlach projektów jest bardzo dużo, a na innych nie ma ich wcale lub łączna kwota jest mniejsza niż przeznaczona ilość pieniędzy na dany obszar. Mimo to zdecydowałem się w tym roku porozmawiać z mieszkańcami, przeprowadzić konsultacje z niektórymi środowiskami i złożyć trzy projekty do BO. Wszystkie trzy zostały przemyślane, poparte przez mieszkańców obszarów, których dotyczą i co ważniejsze, wstępnie zaakceptowane do głosowania. Są to dwa projekty ogólnomiejskie :

L0045 – Utworzenie instalacji oraz zaprojektowanie i umieszczenie tablicy na rondzie „Żołnierzy Wyklętych”. Lokalizacja – Rondo „Żołnierzy Wyklętych” – na skrzyżowaniu alei Józefiaka i drogi dojazdowej do autostrady A1.

L0046 – Utworzenie linii autobusowej 53B w relacji Brzeziny – Nowosolna. Lokalizacja – Ulica Brzezińska, miejscowości Natolin, Teolin, Lipiny, Paprotnia Brzeziny Gminy Łódź. Nowosolna i Brzeziny.

Oraz jeden projekt osiedlowy dla Zarzewa :

W0064ZA – Przebudowa drogi majora Nurta Kaszyńskiego wraz z budową miejsc parkingowych. Lokalizacja – działka 160/3.

Zachęcam do głosowania na w/w projekty jesienią oraz proszę organizacje patriotyczne o poparcie i wsparcie projektu związanego z rondem „Żołnierzy Wyklętych”. Wiele pracy i dyskusji kosztowało przeforsowanie projektu radnych PiS o nazwanie tego ronda imieniem bohaterów narodowych, nie pozwólmy teraz, aby stało ono puste, bez jakiejkolwiek tablicy pamiątkowej.

 

Przemysław Kicowski – rzecznik prasowy Ruchu Narodowego w Łodzi

Social Network Widget by Acurax Small Business Website Designers