Łódź

„Czy podatki to kradzież?” – debata na UŁ

27 marca na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ odbyła się debata pt. „Czy podatki to kradzież?” zorganizowana przez Podatkowe Koło Naukowe – Advisor.

Do dyskusji zaproszono dyrektora Instytutu im. Romana Rybarskiego, Mariusza Pateya, reprezentującego Ruch Narodowy; Igora Czechowskiego z Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii; Wojciecha Siwierę ze Stowarzyszenia Libertariańskiego oraz redaktora Piotra Szumlewicza z OPZZ.

Zaproszeni goście przedstawili swoje wizje dotyczące funkcjonowania systemu podatkowego. Mariusz Patey postulował przejście na system liniowy. Mówił o potrzebie uwzględnienia polityki prorodzinnej w systemie podatkowym poprzez uznanie całej rodziny za podmiot podatkowy i odejścia od opodatkowywania jej poszczególnych członków. Taki system mógłby stworzyć dla Polaków przyjazne warunki finansowe do zawierania małżeństw i posiadania dzieci ze względu na znacznie niższe obciążenie podatkowe członków rodziny. Przedstawiciel Ruchu Narodowego podniósł również postulaty uproszczenia obecnych podatków, co spowoduje spadek kosztów ich obsługi, a także wspomniał o potrzebie wprowadzenia niskiego podatku od transferów zagranicznych, który uniemożliwi wielkim ponadnarodowym korporacjom wyprowadzanie kapitału z Polski.

Igor Czechowski i Wojciech Siwiera przedstawili swoje poglądy z punktu widzenia libertarianizmu. Przekonywali do poglądu, według którego podatki nie powinny być świadczeniami obowiązkowymi, ale dobrowolnymi. W odpowiedzi na pytanie przedstawiciela Młodzieży Wszechpolskiej dotyczące finansowania obronności kraju, libertarianie opowiedzieli się za wolnym dostępem do broni, pomijając niestety zagadnienia dotyczące obrony zorganizowanej w przypadku konfliktu zbrojnego na miarę XXI wieku.

Piotr Szumlewicz poparł natomiast progresywny system podatkowy i przekonywał o potrzebie podnoszenia podatków, szczególnie dla najbogatszych przedsiębiorców. Utrzymywał, że podatki w Polsce są zdecydowanie za niskie. Wspomniał również o potrzebie „świeckiego państwa” oraz „zmniejszenia różnic między płciami”.

Na debacie obecnych było kilkadziesiąt osób, głównie studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Pojawili się także działacze Ruchu Narodowego, Młodzieży Wszechpolskiej, przedstawiciele redakcji portalu Narodowa Łódź, Obozu Narodowo-Radykalnego, a także Republikanów, Stowarzyszenia Libertariańskiego oraz Partii KORWiN.

Social Media Integration by Acurax Wordpress Developers