Publicystyka

Dariusz Ziemba: O Pakcie słów kilka…

„Hasłem wszystkich zgoda będzie,
I ojczyzna nasza.”
Jakże przewrotnie można rozumieć „zgodę” w polityce.
Dzisiaj przypada rocznica podpisania Paktu Ribbentrop-Mołotow z tajnym aneksem podziału Europy między dwa totalitaryzmy, niby wrogie a potrafiące się zjednoczyć przeciw „bękartowi wersalskiemu”.


Pamiętajmy kto wywołał II Wojnę Światową, jakie ideologie są odpowiedzialne za dziesiątki milionów ofiar obu reżimów.
Zwróćmy również uwagę na fakt, iż „faszyzm” narodził się w dużej mierze w kontrze do komunizmu, a bolszewicy mówili o marszu do Atlantyku i „czerwonej Europie Rad” już w latach 1918-19.
„Do Atlantyku – marsz!

Pokonanie Polski było dla Lenina celem taktycznym. 
Cel to udzielenie pomocy komunistom, anarchistom, internacjonalistom – rewolucjonistom, którzy rozpoczęli rewolucję w Niemczech, w Austrii i na Węgrzech.”
http://www.solidarnosc.org.pl/~opole/new/index.php?option=com_content&view=article&id=1925%3A1919-20-odradzajca-si-polska-powstrzymaa-ogolnowiatow-rewolucj-bolszewick&catid=1%3Anowiny&Itemid=114&fbclid=IwAR3pxaKggS2JWCe1eOcolXTGiIxB2kRZ3wWnqWVa9R-GNojBFbr2wSf2pAo

Warto przytoczyć w tym dniu tekst 4 zwrotki „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech” :

Niemiec, Moskal nie osiędzie,
Gdy jąwszy pałasza,
Hasłem wszystkich zgoda będzie
I ojczyzna nasza.

Marsz, marsz… itd.

Czemu została pominięta… ?
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/piesn-legionow-polskich-we-wloszech.html?fbclid=IwAR2FkT7G7g7t-J2atuSm4Eavz3apAcVG7HaGDABAclDbr8KrGt7nJbpfnQs

Jakże trafnie Józef Wybicki ukazał w niej sytuację geopolityczną Polski wciśniętej miedzy dwa kraje mające aspiracje by być hegemonami na naszym kontynencie.

Czy przez wieki wiele się zmieniło? 
Niby Niemcy są naszym sojusznikiem w NATO i „współpracujemy” w ramach UE, ale cały czas, mam takie odczucia, traktują nas z pogardą i chcą zdominować politycznie i gospodarczo. Jednocześnie „eurokołchoz” serwuje nam neomarksistowską papkę ideologiczną wspierając internacjonalistyczne i światopoglądowe trendy występujące przeciw tradycji, wartościom, wierze, państwom narodowym.

Z drugiej strony mamy Rosję, która raczej nie zapomniała o swojej mocarstwowej pozycji i nadal chciałaby traktować kraje „postsowieckie” jako zależne kraje satelickie.
Czy współpraca np. gospodarcza na tym kierunku jest możliwa mimo resentymentów historycznych? 
Węgry pokazują, że polityka wielowektorowa przynosi znaczne korzyści.Dlatego tak ważna jest ZGODA narodowa by wspólnie pracować na rzecz naszej umiłowanej Ojczyzny.

#RuchNarodowy
#Konfederacja Wolność i Niepodległość.

Prosimy o pomoc w zbiórce podpisów by zarejestrować listę naszych kandydatów w wyborach do Sejmu !!!
https://konfederacja.net/

Customized Social Media Icons from Acurax Digital Marketing Agency