Publicystyka

Dariusz Ziemba – Zdelegalizować !!?

ONR, PiS, Razem… Kogo jeszcze? Kon-sty-tu-cja, De-mo-kra-cja… tfu pluralizm i wolność słowa. Znowu „zamiana pojęć”… w dzisiejszych czasach trudno jest odwoływać się do swoich „faszystowskich korzeni” bo mało kto odróżnia faszyzm od ideologii nazistowskiej.

Już towarzysz Stalin powiedział jak walczyć z reakcją antykomunistyczną – „nazwijmy ich faszystami”. Tymczasem jakby się przyjrzeć genezie i pierwotnym założeniom „faszyzmu włoskiego” to myślę że równie dobrze można by wnioskować o delegalizację np. partii rządzącej: silne państwo, przywództwo, solidaryzm, rzekomy „terror policji”…

Z drugiej strony, jak wygląda demokracja? Ustawy pisane po nocach, głosowane w 2-3 dni, odrzucanie inicjatyw społecznych… Słusznie Pan Korwin zauważa, że jest to raczej jej „zgniła” forma, ale czy ktoś wymyślił coś lepszego?

Tymczasem jakie jest pierwotne założenie faszyzmu, do którego niby (wedlug zwłaszcza lewicy) odwołuje się sam ONR? „Fascio „wiązka, związek” – doktryna polityczna powstała w okresie międzywojennym we Włoszech, sprzeciwiająca się demokracji parlamentarnej, głosząca kult państwa (statolatrię, totalitarne silne przywództwo, terror państwowy i solidaryzm społeczny). Faszyzm podkreślał wrogość wobec zarówno liberalizmu, jak i komunizmu.”

Jak pisze „Dziennik Łódzki” – „Sąd Najwyższy odrzucił skargę kasacyjną działacza ONR. Chciał skazania mieszkańca Elbląga za słowa o faszystowskich korzeniach organizacji.” Czy ONR, który wprost potępia zbrodnicze ideologie nie zasługuje na obrone swojego dobrego imienia? Przy okazji wyroku i larum jakie być może za chwile się pojawi zastanówmy się również ile odniesień do komunizmu, jakie symbole, jaki rodowód propagują inne ugrupowania czy stowarzyszenia widniejące na polskiej scenie politycznej…Co z SLD którego szef co jakis czas opisuje siebie jako „starego komucha”? Co Komunistyczna Partią Polski? Czy komunizm nie zasługuje na podobne potępienie co faszyzm i nazizm?

Social Network Widget by Acurax Small Business Website Designers