Publicystyka

Dlaczego narodowcy świętują 11 listopada?

Wiele osób dziwi się, że narodowcy obchodzą święto 11 listopada. Również wiele ważnych postaci ze świata nauki, publicyści, politycy, nie rozumieją, dlaczego narodowcy, którzy przecież odwołują się do myśli Romana Dmowskiego, organizują ogromną manifestację w święto, którego korzenie wyrastają z tradycji piłsudczykowskiej. Ta data przecież historycznie nawiązuje do przejęcia władzy przez Józefa Piłsudskiego.

Warto zauważyć, że wciąż wiele środowisk postrzega polski ruch narodowy wyłącznie z perspektywy historii, a współczesne organizacje narodowe jedynie, jako grupy rekonstrukcji historycznej, które nie zajmują się niczym poza pielęgnowaniem przedwojennej myśli endeckiej. Sądzę, że wynika to głównie z niewiedzy. Większość współczesnych narodowców podchodzi do konfliktu Dmowski – Piłsudski raczej z dystansem i bez osądzania. Fakt odwoływania się do pewnych tradycji i wzorców nie oznacza, że na niektóre kwestie historyczne nie można patrzeć krytycznie. Organizacje współtworzące Marsz Niepodległości zajmują się głównie codzienną pracą społeczną, charytatywną, duchową i promowaniem patriotyzmu, a także tworzą potencjał polityczny. Debatowanie na tematy historyczne nie stanowi trzonu działalności tego środowiska.

Toczenie sporu historycznego przy okazji dnia 11 listopada byłoby czymś złym i bezsensownym. Mimo, iż warto przypominać wkład Romana Dmowskiego w odzyskanie przez Polskę niepodległości np. przy okazji podpisania traktatu wersalskiego 28 czerwca, to jednak w listopadzie 1918 roku więcej wydarzyło się w Polsce w sferze faktów. To wtedy Polacy w wielu miastach naszego kraju przejmowali władzę z rąk zaborców. Negowanie symbolicznej daty 11 listopada i utożsamianie jej wyłącznie z ruchem piłsudczykowskim byłoby zwykłym sekciarstwem historycznym. Współcześnie, znacznie ważniejsze jest jednoczenie Polaków wokół tradycyjnych wartości, a święto 11 listopada jest do tego idealną okazją.

11 listopada jest świętem narodowym, przede wszystkim świętem Polaków, dla których niepodległość i suwerenność naszego kraju oraz wartości Bóg, Honor i Ojczyzna to rzeczy fundamentalne. Ogromną zasługą środowisk Marszu Niepodległości jest przywrócenie idei polskiej niepodległości w świadomości młodych Polaków. Do tej pory żaden rząd w III RP nie był w stanie tego zrobić, zrobił to oddolny ruch społeczny młodych ludzi, a skutkiem jest znaczny wzrost uczuć patriotycznych u młodego pokolenia i zdecydowany sprzeciw wobec kosmopolityzmowi. To ogromny sukces, który na pewno będzie procentował również dla przyszłych pokoleń.

H. Kowalski

Social Network Integration by Acurax Social Media Branding Company