Publicystyka

Etymologia nazw miejscowych w Łodzi

Lodz1577Często używając nazw osiedli w Łodzi zupełnie nie zastanawiamy się, skąd one się wzięły. Dlatego uznałem, że warto przybliżyć te nazwy, których pochodzenie udało mi się odnaleźć.

Kurczaki – Nazwa tego fragmentu miasta pochodzi od karczowisk po wycince rosnącego tam lasu. Pierwotnie fragment ten nazywał się „Karczoki”, potem zmieniono na obecne Kurczaki.
Księży Młyn – niegdyś istniał tutaj młyn na rzece Jasień, należący do łódzkiego proboszcza.

Nieco wcześniej, w górę rzeki, leżał Wójtowski młyn, należący do wójta, jednak ta nazwa nie przetrwała jako toponim do dzisiaj.

Kały – dawniej błota
Park Helenów – od Heleny Anstadt, żony Ludwika, założyciela parku i browarnika
Doły, Stoki – nazwy pochodzą od nietypowego dla nizin ukształtowania terenu
Kochanówka od nazwiska Kochański – właściciela posiadłości, na której szpital wybudowano.
Radiostacja – od siedziby Radia Łódź przy Narutowicza
Sikawa – od źródeł niegdyś licznie bijących w tych rejonach (tutaj swoje źródła ma m.in. Łódka)
Arturówek – od Artura Zawiszy, lokalnego ziemianina i posiadacza tamtejszych ziem,
Julianów – od łódzkiego przemysłowca Juliusza Heinzla, właściciela tych ziem.
Lublinek – Las rozdzielający grunty wsi Chocianowice i Łaskowice od gruntów wsi Retkinia nabył w 1869 żydowski spekulant nazwiskiem Lubliner. Dokonał on wycinki najwartościowszego drzewostanu, a wylesiony grunt sprzedał chętnym rolnikom z okolicy. Od jego nazwiska osada zostaje nazwana Lublinkiem.
Żubardź – od żubrów, które niegdyś licznie zamieszkiwały tamtejsze lasy
Zdrowie – robotnicy z Łodzi przyjeżdżali do tamtejszego lasu 'po zdrowie’, stąd wzięła się nazwa popularnego parku, a potem okolicznego osiedla.
Polesie – od wyciętych na opał lasów niegdyś tam rosnących.
Marysin – od Marii z Karnkowskich Zawiszy, matki Augusta Zawiszy, właściciela dóbr Bałuty i Radogoszcz
Olechów – od nazwiska kanonika Pawła Olechowskiego, który sprowadził na ten teren osadników niemieckich.
Rokicie – pochodzi od słowa rokita, rokicie, oznaczającym krzewy z rodziny wierzbowatych dochodzące do 1 m wysokości o cienkich płożących się pędach
Ruda Pabianicka – od złóż rud darniowych, niegdyś tutaj wystepujących
Nowosolna – niem. Neusulzfeld – była to niemiecka wieś założona na początku XIX wieku, większość osadników pochodziła z miejscowości Sulzfeld.

Zarzew – etymologia podobna do Zgierza – wieś powstała poprzez wypalenie lasu

Chojny, Dąbrowa – od gatunków drzew dominujących w tamtejszych lasach
Kurak – Nazwa obszaru pochodzi od dawnej gospody, noszącej miano Pod Srebrnym Kurakiem. Stała ona przy ulicy Brużyckiej, u wylotu obecnej ulicy Pabianickiej, przed wiaduktem kolei obwodowej. Tam zatrzymywali się na odpoczynek i posiłek handlarze podróżujący na trasie północ-południe (Łęczyca – Zgierz – Łódź – Pabianice – Piotrków).

O jakich zagadnieniach z historii Łodzi, miejscach w mieście, chcielibyście przeczytać? Piszcie!

Kosma

Floating Social Media Icons by Acurax Wordpress Designers