Historia i Kultura Łódź

Kamienica pod Gutenbergiem własnością miasta

Pozostajemy w modnym ostatnio temacie reprywatyzacji miejskich nieruchomości. Słynna łódzka kamienica pod Gutenbergiem przy ulicy Piotrkowskiej 86, gdzie w latach międzywojennych mieściła się siedziba Stronnictwa Narodowego, prawomocnym wyrokiem sądu pozostanie własnością miasta. Niewiele brakowało, a doszłoby do jej wyłudzenia.

Jedna z najbardziej charakterystycznych i najcenniejszych łódzkich kamienic – kamienica „pod Gutenbergiem”* była przedmiotem próby wyłudzenia. W 2011 roku miasto przeprowadziło gruntowny remont budynku, sfinansowany z kieszeni podatników.

W 2008 roku do łódzkiego magistratu zgłosiła się Dorotha Newman z USA, wnuczka Aleksandra Müllera – ostatniego właściciela kamienicy przed wybuchem II wojny światowej, który w styczniu 1945 roku uciekł z Polski. Po wojnie, nieruchomość przejęło państwo na mocy dekretu o nacjonalizacji przemysłu. Wnuczka Müllera chciała odzyskać kamienicę na podstawie braku decyzji zatwierdzającej protokół zdawczo-odbiorczy. Po kilku latach procesu, sąd uznał roszczenia za bezzasadne, ponieważ nacjonalizacja została przeprowadzona prawidłowo.

Budynek powstał w latach 1895-1897. Pierwszym właścicielem był Johann Petersilge – „ojciec łódzkiej prasy”, wydawca niemieckojęzycznej gazety „Lodzer Zeitung”. W okresie międzywojennym mieściła się tu łódzka siedziba Stronnictwa Narodowego.

Warto podkreślić, że inaczej niż w przypadku Warszawy, w Łodzi decyzji o ewentualnym zwrocie nieruchomości nie podejmuje Urząd Miasta ani Prezydent, lecz sąd w drodze wyroku.

Radio Łódź/Fakt

MN

*Swą nazwę kamienica zawdzięcza rzeźbie Jana Gutenberga, wynalazcy druku, zdobiącej fasadę budynku.

Floating Social Media Icons by Acurax Wordpress Designers