Łódź

Kampania „Kocham Polskę” w Łodzi

W niedzielę 14 lutego pod łódzką Manufakturą działacze lokalnej Młodzieży Wszechpolskiej rozdawali plakaty Kampanii Społecznej „Kocham Polskę”. W tegorocznej akcji szczególny nacisk kładliśmy na podkreślenie roli więzi międzypokoleniowej w przekazywaniu patriotyzmu.

Akcję rozpoczęliśmy konferencją prasową, podczas której prezes koła MW Łódź, kol. Mateusz Jagiełło przypomniał, że to już kolejna, w łódzkim przypadku piąta edycja tej niezwykle pozytywnej kampanii, na którą z roku na rok czeka coraz więcej łodzian.

Kol. Mateusz tłumaczył zebranym dziennikarzom, skąd wybór daty 14 lutego: „Wybraliśmy walentynki, ponieważ w to zachodnie komercyjne święto, które tylko pozornie ma związek z dniem zakochanych, chcieliśmy pokazać naszą miłość do Ojczyzny.”  Kalendarze cieszyły się dużym zainteresowaniem, a sama kampania zaczyna być już rozpoznawalna wśród mieszkańców Łodzi, ponieważ wielu z przechodniów wspominała poprzednie edycje.

W tym roku plakat nawiązuje do niezwykle ważnej w procesie przekazywania patriotyzmu więzi międzypokoleniowej. Dlatego na tegorocznym kalendarzu umieszczone zostało zdjęcie dwóch Wszechpolek, przedstawicielek różnych pokoleń: kol. Marii Mireckiej-Loryś oraz kol. Emilii Ziarko. Obydwie wstąpiły do Młodzieży Wszechpolskiej z miłości do swojej Ojczyzny i chęci pracy dla Narodu. Plakat jest jednocześnie prezentem dla Pani Marii, która 7 lutego skończyła 100 lat.

 W swoim przekazie chcieliśmy zaznaczyć, że patriotyzm to nie tylko pamięć o doznanych krzywdach – choć jest to oczywiście bardzo istotne. Patriotyzm narodu, który chce dokonywać wielkich rzeczy, który odważnie i bez kompleksów chce rozwijać się we współczesnym świecie, musi w pierwszym rzędzie z entuzjazmem promować pozytywne postawy, a także poczucie narodowej dumy. Patriotyzm jest wartością, która się opłaca, bo wspólnoty, których członkowie dbają o swoje życie wspólnotowe, które mają wysoką samoocenę są silniejsze, skuteczniejsze. Patriotyzm powinien leczyć z narodowych kompleksów i prowadzić do tego, że obywatele zachowują się względem siebie uczciwie i solidarnie. Kampania Kocham Polskę to próba przemiany społeczeństwa zanurzonego w martyrologii w społeczeństwo dumne i silne.

W międzyczasie działacze MW zbierali podpisy pod propozycją zorganizowania referendum ws. przyjmowania uchodźców do Polski.

Młodzież Wszechpolska Łódź

Customized Social Media Icons from Acurax Digital Marketing Agency