Łódź

Kandydaci Ruchu Narodowego w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Wczoraj w godzinach porannych odbyła się konferencja prasowa Ruchu Narodowego w Łodzi, na której zostali przedstawieni kandydaci do europarlamentu.
Maciej Migus lider listy narodowców zapewnił, że Ruch Narodowy będzie walczył z unijnym federalizmem i będzie postulował powrót do idei „Europy suwerennych państw europejskich.”. Ruch Narodowy również zapewnił : „Nas nie interesuje służenie Brukseli czy Berlinowi. Nas interesuje interes Polski i realizowanie polskiego interesu narodowego”.
Każdy z kandydatów podpisał „Deklaracje 50%” w której zrzeka się połowy swoich dochodów otrzymanych w PE na rzecz stowarzyszeń patriotycznych, narodowych a także społecznych.

Lista KWW Ruch Narodowy w okręgu nr 6 (łódzkie):”

1. Maciej Migus – 27 lat, prawnik, absolwent WPiA Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni działacz organizacji narodowych i społecznych, były lider łódzkich struktur Obozu Narodowo-Radykalnego, przewodniczący Stowarzyszenia Narodowa Łódź, członek Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich, a także Krucjaty Młodych. Członek Rady Decyzyjnej Ruchu Narodowego. Pochodzi spod Piotrkowa Trybunalskiego, mieszka w Łodzi.

2. Jan Waliszewski – 50 lat, mąż i ojciec czworga dzieci, inżynier informatyk, prywatny przedsiębiorca. Podczas studiów członek Komisji Krajowej podziemnego Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W latach 90 doradca d/s informatyki dyrektora generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Do października 2013 roku Prezes Zarządu Powiatowego LPR w Łodzi. Obecnie Prezes Katolickiego Klubu im. Świętego Wojciecha, redaktor „Aspektu Polskiego” oraz członek łódzkiego Sztabu Wojewódzkiego Ruchu Narodowego. Mieszka w Łodzi.

3. Adrian Żarnecki – 23 lata, ukończył administrację samorządowa I stopnia. Koordynator Brygady Łódzkiej Obozu Narodowo-Radykalnego Oddział Radomsko.

4. Sebastian Hejniak – 35 lat, magister Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni działacz społeczny, jeden z pomysłodawców i organizatorów największej łódzkiej manifestacji „Idzie Antykomuna”, odbywającej się cyklicznie od 2007 roku. Członek Zarządu Stowarzyszenia Narodowa Łódź oraz działacz Obozu Narodowo-Radykalnego. Mieszkaniec Łodzi.

5. Patrycja Bernat – 25 lat, audytor jakości w firmie korporacyjnej. Pracuje społecznie na rzecz jednego z łódzkich domów dziecka, działaczka Młodzieży Wszechpolskiej. Pochodzi oraz mieszka w Łodzi.

6. Grzegorz Sztemborowski – 59 lat, absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, pracuje jako analityk systemów informatycznych. Prezes Okręgu Łódzkiego i Oddziału Łódzkiego Unii Polityki Realnej. Mieszkaniec Łodzi.

7. Katarzyna Moneta – 23 lata, ukończyła administrację samorządową I stopnia. Działaczka Brygady Łódzkiej Obozu Narodowo-Radykalnego Oddział Radomsko.

8. Karolina Chybała – 21 lat, studentka pedagogiki na Uniwersytecie Łódzkim. Wolontariuszka oraz współorganizatorka Integracyjnego Dnia Dziecka w Radomsku. Działaczka Młodzież Wszechpolskiej. Obecnie mieszka w Łodzi.

9. Wojciech Jabłoński – 24 lata, student Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Były skarbnik i członek Zarządu Okręgu Dolnośląskiego Młodzieży Wszechpolskiej. Wolontariusz przy Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oraz Stow. Odra-Niemen. Dwukrotny zwycięzca rejonowych zawodów w piłce ręcznej. Obecnie działacz i członek Młodzieży Wszechpolskiej Koło Łowicz.

10. Monika Nowacka – 24 lata,ukończyła pedagogikę i promocję zdrowia, licencjat z zakresu: wychowanie obronne i bezpieczeństwo publiczne. Obecnie studentka studiów magisterskich, specjalizacja: edukacja obronna. Od sześciu lat pracuje w branży finansowej. Inicjatorka dobroczynnej współpracy narodowców z łódzkimi domami dziecka. Działaczka Narodowej Łodzi oraz Młodzieży Wszechpolskiej w której pełni funkcję: Członka Rady Naczelnej, Sekretarza Okręgu Łódzkiego, oraz Prezesa łódzkiego Koła. Mieszka w Łodzi.

Social Network Widget by Acurax Small Business Website Designers