Publicystyka

Kobiety ze „Strajku Kobiet” chcą samo delegalizacji !?

Od kilku dni obserwujemy na portalach społecznościowych oraz w mediach (ośmielę się napisać) „gównoburzę” wobec symbolu błyskawicy używanego przez uczestniczki „Strajku Kobiet”. Często są to już znane ze swoich lewicujących poglądów celebrytki.

Jeden z internautów opisując omawianą akcję wskazuje na bezpośrednie nawiązanie do Hitlera: „Na kilka dni przed „urodzinami” Hitlera członkinie Hitlerjugend oddają mu hołd walcząc o prawo do mordowania dzieci.” Czy jest to zbyt daleko idące uproszczenie, czy może jednak w części uprawnione skojarzenie?

Faktem jest, że prekursorem wprowadzenie aborcji na ziemiach Słowian był Adolf Hitler. Miała ona służyć zarówno depopulacji jak i zabezpieczeniu rasy aryjskiej przed mieszaniem. Niestety wielu żołnierzy z „rasy panów” dawało przecież upust swoim żądzom na podbijanych terenach.

Oczywiście same zainteresowane, jak i osoby czy media sympatyzujące z ich środowiskiem są oburzone i wskazują iż symbol błyskawicy ma znacznie starsze pochodzenie, wiąże się siłą i nagłą, wręcz „boską”, oczyszczającą zmianą. Piorun jest także symbolem życiodajnego ognia… powiedziałbym kwestia do czego się go używa.

Przypuszczam także, że te same „Panie” (nie wiem czy chcą żebym tak je nazywał) nie zostawiłyby suchej nitki na ludziach posługujących się starymi symbolami słowiańskimi. Trudno się zatem dziwić „środowikom narodowym” iż są tak uwrażliwione na używanie i interpretację pewnej symboliki. Kwestią najważniejszą powinno być jaka realnie ideologia, jakie postulaty kryją się za ich użyciem (https://polkiweb.pl/magazyn/symbole-slowianskie-i-ich-znaczenie/ ).

Przyjrzyjmy się zatem wybranym postulatom „Strajku Kobiet”, po „-” moje drobne uwagi 😉

ŻĄDAMY:

1. Pełni praw reprodukcyjnych:
– dostępu do bezpiecznego przerywania ciąży – W jakich warunkach? I po co mieć pełnię praw „reprodukcyjnych” skoro chce się zabić „produkt” tej „reprodukcji”?

2. Państwa wolnego od zabobonów:
– rzetelnej edukacji seksualnej – Wielu środowisko, także konserwatywnym, chodzi o edukację. Tylko kwestia tej „rzetelności” pozostaje sporna.
– edukacji szkolnej zgodnej z wiedzą naukową – Czyli min. powszechnego uznania iż dziecko poczęte jest nowym ludzkim organizmem, posiadającym choćby swój indywidualny genotyp?
– opieki medycznej, nie watykańskiej – (?) Jedni wymagają opieki ciała, inni ducha. Czemu mamy osobom wierzącym odbierać takie możliwości?
– likwidacji tzw. „klauzuli sumienia” – Czyli jedyna słuszna wykładnia, „nowoczesne” rozumienie świata w którym nie ma miejsca na sumienie?
– wymierzenia bezwzględnych kar sprawcom i osobom winnym ukrywania przestępstwa pedofilii w Kościele – Jak i każdemu innemu przestępcy !

3. Wdrożenia i stosowania Konwencji Antyprzemocowej:
– przesunięcie finansowania budżetowego z Kościoła na organizacje zajmujące się walką z przemocą wobec kobiet i przemocą domową – Kościół prowadzi wiele schronisk i domów pomocy !
– bezwzględnego ścigania i karania sprawców przemocy domowej – To chyba oczywiste: sprawców i sprawczyń!
– ścigania mowy nienawiści jako źródła przemocy – Także wobec chrześcijan, proliferów, narodowców?

4. Poprawy sytuacji ekonomicznej kobiet:
– zabezpieczenia emerytalnego nieodpłatnej pracy kobiet – I mężczyzn?
– realnego zabezpieczenia społecznego rodzin osób z niepełnosprawnościami
– skutecznego ściągania alimentów przez państwo i karania dłużników alimentacyjnych – I dłużniczek?
– równości płac bez względu na płeć – Patrz wyżej, bo bez naniesienia „poprawek” coś mi ta równość na NIErówną wygląda.

5. Polski dla wszystkich: – Szanujących naszą kulturę, prawa obowiązujące w Państwie, umiejących zaakceptować że „oddmienność kulturowa” nie daje nieograniczonych przywilejów !
-Polski, w której zdelegalizowane są organizacje odwołujące się do faszyzmu i nazizmu i podejmowane są działania przeciwko militaryzacji społeczeństwa – Wracając do początku dyskusji i omawianej symboliki oraz postulatów które ją sprowokowały „Panie” wzywają do delegalizacji samych siebie.

Dariusz Ziemba

Plugin for Social Media by Acurax Wordpress Design Studio