Województwo

Komunistyczny generał pozbawiony tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łęczycy!

Sukcesem zakończyła się inicjatywa kibiców łódzkiego Widzewa mająca na celu pozbawienie Michała Żymierskiego ps. „Rola” tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łęczycy. Widzewiacy sprzeciwili się gloryfikowaniu byłego agenta sowieckiego wywiadu, który jako naczelny dowódca Wojska Polskiego odpowiadał za prześladowania i śmierć tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. Pod projektem ich uchwały obywatelskiej podpisało się prawie 120 osób. W poniedziałek 23 marca, czyli dokładnie tydzień przed 68. rocznicą nadania tytułu Żymierskiemu, radni podjęli decyzję o odebraniu go komunistycznemu generałowi.

Dokładnie 30 marca 1947 roku Żymierski otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Łęczycy. Dołączył wówczas do Juliana Muszyńskiego i Edwarda Rydza-Śmigłego. Był trzecim mężczyzną wyróżnionym tym zaszczytnym tytułem. Teraz jest pierwszym, któremu został on odebrany.

Michał Żymierski (właściwie Michał Łyżwiański) ps. „Rola” urodził się w 1890 roku w Krakowie. Był generałem Wojska Polskiego. W 1927 roku został skazany na 5 lat więzienia za liczne nadużycia i przyjmowanie korzyści majątkowych podczas pracy w Ministerstwie Spraw Wojskowych. Decyzją Najwyższego Sądu Wojskowego został zdegradowany i wydalony z wojska. Po wyjściu z więzienia wyjechał do Francji. W 1932 roku rozpoczął współpracę z wywiadem ZSRR. Był członkiem Komunistycznej Partii Polski i Polskiej Partii Robotniczej. Cieszył się zaufaniem Stalina, które przyczyniło się do szybkiego rozwoju jego kariery. W 1944 roku ogłoszono go naczelnym dowódcą Armii Ludowej. W lipcu tego samego roku stał się dowódcą Wojska Polskiego. W latach 1944 – 1949 sprawował funkcję ministra obrony narodowej. W maju 1945 roku, z woli Stalina, został Marszałkiem Polski. W roku 1946 stanął na czele Państwowej Komisji Bezpieczeństwa. Żymierski był aktywnie zaangażowany w budowę systemu totalitarnego oraz rozbijanie oporu niepodległościowego. Wydawał zgody na wywożenie żołnierzy Armii Krajowej do obozów koncentracyjnych znajdujących się w ZSRR, odmawiał skorzystania z prawa łaski, przez co przyczynił się do wykonania wielu wyroków śmierci na żołnierzach i oficerach polskiego podziemia. Więziony w latach 1953 – 1955 w związku z porachunkami wewnątrzpartyjnymi, do aktywnej działalności wrócił po przejęciu władzy przez Gomułkę. W latach 1956 – 1967 pełnił funkcję wiceprezesa Banku Polskiego. Rok później przeszedł na emeryturę. Zmarł w 1989 roku.

Łęczyca jest kolejnym miastem, które pozbawiło Żymierskiego tytułu honorowego obywatela. Wcześniej takie decyzje zostały podjęte we Włocławku, Bielsku-Białej, Sosnowcu i Płocku. Niestety, komunistyczny generał nadal pozostaje honorowym obywatelem kilku miast. Pozostaje mieć nadzieję, że i tam jego dni z tym zaszczytnym tytułem są policzone.

1 KOMENTARZ

  1. Zymierski podła szmata bolszewicka został odznaczony przez gen.Ajka odznaczeniem USA .Ciekawe za co.
    Jestem ciekaw co odpowiedzieli by amerykanie gdybyßmy odpowiednie pismo skierowali do nich o odebraniu tegoż odznaczenia USA?

Komentarze są wyłączone.

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company