Łódź

Konferencja prasowa Ruchu Narodowego w Łodzi

Narodowcy zaprezentowali swoje postulaty wyborcze przed budynkiem Urzędu Miasta w Łodzi. O ich realizację będą walczyć w nadchodzących wyborach samorządowych.

Podczas wtorkowej konferencji przed Urzędem Miasta przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi obecni byli kandydaci Ruchu Narodowego do Rady Miasta, m.in. Przemysław Kicowski startujący w okręgu nr 7 (osiedla: Andrzejów, Chojny-Dąbrowa, Nr 33, Wiskitno, Zarzew) oraz Aleksander Szymczak – kandydat z okręgu nr 8 (osiedla: Dolina Łódki, Mileszki, Nowosolna, Olechów-Janów, Stoki, Widzew-Wschód). Konferencję poprowadził rzecznik prasowy Adam Małecki. W opinii Małeckiego Łódź, to miasto bez perspektyw dla młodych ludzi. Narodowcy podkreślali, że są młodzi oraz ambitni i właśnie dlatego zgodnie z hasłem wyborczym „Twoje miasto, Twoja przyszłość!” przygotowali postulaty wyborcze, które ich zdaniem mają zapobiec takim problemom jak: ogromne zadłużenie, 13 % bezrobocie, słaby poziom szkolnictwa, brak godnej pracy dla łodzian, zdławiony drobny handel, masowa emigracja młodych – rozbicie rodzin, niż demograficzny – wyludnienie miasta.

Kandydaci zaprezentowali następujące postulaty:

konfa rn grafika1. Tak dla lokalnych przedsiębiorców – niższe opłaty dla łódzkich przedsiębiorców, potrzeba obniżenia zarówno podatku od nieruchomości, jak i czynszów w lokalach wynajmowanych przez miasto w celu ułatwienia swobodnej działalności łódzkim firmom, a także ograniczenie możliwości budowania nowych hipermarketów

2. Stop zadłużaniu miasta – sprzeciw wobec finansowania niepotrzebnych inicjatyw, racjonalne planowanie remontów w mieście

3. Odbudowa szkolnictwa zawodowego i technicznego

4. Stop biurokratom – ograniczenie liczby urzędników o 30% w ciągu 4 lat, obniżka wynagrodzenia prezydenta i jego zastępców, zmiany w systemie finansowania pomocy społecznej poprzez wprowadzenie outsourcingu usług do organizacji pozarządowych

5. Zmiany zasad w Budżecie Obywatelskim – zakaz udziału w konkursie na budżet obywatelski instytucji podległych władzom samorządowym lub państwowym, wprowadzenie zasady oddawania głosów również na „nie” dla proponowanych projektów – zwiększenie czynnika obywatelskiego

6. Współfinansowanie z budżetu miasta prywatnych żłobków i przedszkoli

7. Wzmocnienie pozycji społecznej i ekonomicznej rodzin – rozwinięcie programu miejskiej karty dużej rodziny, większe zniżki dla rodzin wielodzietnych

8. Zero złotych na homopropagandę – zakaz wspierania inicjatyw związanych z homopropagandą, walka z promowaniem ideologii gender

9. Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży – promocja inicjatyw sportowych w mieście oraz zdrowej żywności

10. Dekomunizacja przestrzeni miejskiej – zastąpienie komunistycznych patronów szkół i ulic polskimi bohaterami narodowymi oraz osobami szczególnie zasłużonymi dla Łodzi

11. Stop okradaniu kierowców, parkuj za darmo przez godzinę – darmowa godzina parkowania da mieszkańcom możliwość bezpłatnego parkowania na ulicach przez pierwszą godzinę w celu ułatwienia załatwiania codziennych spraw np. w urzędzie

Customized Social Media Icons from Acurax Digital Marketing Agency