Publicystyka

Kopalnia Złoczew – szansa czy zagrożenie?

Mieszkańców Złoczewa i okolicznych miejscowości od kilku lat dzieli zapowiedź utworzenia kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na terenach gminy. PGE planuje, aby na tych terenach uzupełnić zapotrzebowanie na wydobycie po wygaszeniu kopalni w Bełchatowie.

Inwestycja ma obejmować obszar gmin: Złoczew, Burzenin, Ostrówek i Lututów. Wśród obywateli panuje poczucie nadziei na szybki rozwój i wzbogacenie regionu typowo rolniczego. Jest jednak grupa mieszkańców i ekologów działająca w stowarzyszeniu „Nie dla odkrywki Złoczew”, która dąży do tego, żeby koncern energetyczny nie mógł otrzymać koncesji na wydobycie.

Rozwój naszego państwa musi w jakimś, najlepiej niewielkim, stopniu odbywać się kosztem środowiska. Młoda gospodarka rynkowa potrzebuje taniej energii i na tym etapie rozwoju Polski nie stać na całkowite przejście na OZE i energię jądrową. Z drugiej strony w sercu każdego polskiego narodowca zakorzenione jest poszanowanie dla ojcowizny i tradycji z tym związanych, dlatego rozumiem protestujących i zwracam uwagę na dysproporcje sił w dostępie do środków informacji pomiędzy strona społeczną, a ministerstwami, PGE i samorządem.

Konsekwencją utworzenia kopalni będzie likwidacja kilkuset gospodarstw rolnych i wysiedlenie około 3000 osób. Taka rzesza mieszkańców zasługuje na wsparcie będąc najbardziej poszkodowaną stroną w tym przedsięwzięciu. Pamiętajmy, że straty moralne wynikające z unicestwienia rodzinnego domu i krajobrazu, który oglądało się od dziecka, są nie do wycenienia. Rekompensaty mogą być niezadowalające. Rozumiem też, że protest może być cyniczną formą negocjacji wyższej kwoty odszkodowania.

Zanim podejmiemy tak pochopną decyzję powinniśmy zorganizować wielką publiczna debatę, podczas której każda ze stron będzie miała równą siłę głosu. Jest to decyzja, która zmieni omawiany region raz na zawsze. Nie podejmujmy pochopnie decyzji, których nasze dzieci mogą później żałować.

WszechŁowca

Social Media Widget Powered by Acurax Web Development Company