Łódź

Korupcja w otoczeniu Hanny Zdanowskiej?

Rosną szanse na referendum w sprawie odwołania Hanny Zdanowskiej z urzędu Prezydenta Miasta Łodzi. Zbiórka podpisów zbliża się do finiszu, a komitet referendalny ujawnia nieprawidłowości w finansowaniu kampanii wyborczej Hanny Zdanowskiej.

Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, będąca reprezentantem komitetu referendalnego, informuje za pośrednictwem Fb, że komitet wyborczy Hanny Zdanowskiej w wyborach samorządowych 2018 dopuścił się szeregu nieprawidłowości, wśród nich wymienia następujące fakty:

  • dyrektor gabinetu Prezydent Hanny Zdanowskiej, Tomasz Piotrowski, prowadził działalność gospodarczą, pomimo że zabrania mu tego Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
  • na kampanię Hanny Zdanowskiej łączną kwotę 500 tys zł wpłacili deweloperzy i prezesi miejskich spółek (dyrektor Sądu Łódź Widzew, dyrektorzy podległych Zdanowskiej wydziałów, prezesi GOŚ, MPO, Lotniska), Hanna Zdanowska nie widzi w tym nic zdrożnego.
  • wśród wpłacających był także Dyrektor Marketingu lokalnej, „niezależnej” TV Toya,
  • komitet Zdanowskiej przelał połowę tych pieniędzy na konto firmy Tomasza Piotrowskiego,
  • Hanna Zdanowska pytana o tę sprawę twierdzi, że nic na ten temat nie wie,
  • w 2015r Piotrowski został zatrzymany przez CBA, jednak zwolniono go nawet bez przesłuchania (sic!), ówczesnym Ministrem Sprawiedliwości był Cezary Grabarczyk z PO,
  • urzędnik u boku prezydent w ciągu kilku lat powiększył swój majątek o 5 mieszkań oraz dom, zaś w o roku zarobił 488 tys zł.
  • Hanna Zdanowska przed wyborami została prawomocnie skazana za poświadczenie nieprawdy w dokumentach bankowych.

Inicjatorzy referendum wystosowali ponadto wniosek do organów skarbowych o sprawdzenie prawdziwości oświadczeń majątkowych przewodniczącego Rady Miasta, Marcina Gołaszewskiego. Polityk związany z Hanną Zdanowską tłumaczy, że oświadczenia są jawne, a wojewoda łódzki od 3 lat ich nie kwestionował.

Zbiórka podpisów trwa do końca sierpnia. Aby referendum doszło do skutku, konieczne jest zebranie minimum 51 tysięcy ważnych podpisów łodzian. Więcej informacji o powodach referendum, punktach zbierania podpisów oraz link do pobrania listy do zbierania podpisów pod adresem https://referendum-zdanowska.pl/

Fb/Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, portalsamorzadowy.pl

Social Media Widget Powered by Acurax Web Development Company