Historia i Kultura

Ks. Jerzy Popiełuszko – symbol zmagań Polaków z komunizmem

Wczoraj, 6 czerwca 2019 roku, minęła 9 rocznica beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki – osoby, która dla wielu jest symbolem zmagań Polaków z komunizmem. Warto więc z tej okazji przypomnieć sobie o historii Kapelana Solidarności.

 Alfons Popiełuszko (dopiero później dokonał zmiany imienia na Jerzy) urodził się 14 września 1947 roku we wsi Okopy. Jego rodzice, Marianna i Władysław, prowadzili gospodarstwo rolne. Już w 1958 roku został ministrantem w miejscowym kościele parafialnym w Suchowoli. Do pierwszej komunii świętej oraz bierzmowania efektywnie przystąpił w tym samym, 1956 roku. Od 1961 roku uczęszczał liceum w Suchowoli. Uczył się przeciętnie. Wyróżniał się bardzo głęboką religijnością, był typem samotnika.
W 1965 po uzyskaniu matury wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, lecz podczas drugiego roku studiów został wcielony do armii, gdzie przez dwa lata odbywał służbę wojskową w specjalnej jednostce dla kleryków w Bartoszycach – było to następstwem represji komunistycznych władz wymierzonych w Kościół. Podczas tejże służby Popiełuszko nigdy nie dał się złamać, co równało się z szykanowaniem jego osoby. Po powrocie z wojska ciężko zachorował, a jego zdrowie trwale uległo pogorszeniu.

 W 1971 dokonał zmiany dotychczasowego imienia na nowe: Jerzy Aleksander. 28 maja 1972 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego, a 11 czerwca tego samego roku odprawił prymicyjną (pierwszą) mszę świętą. Swoją służbę Bogu i ludziom rozpoczął w parafii w Ząbkach (był w niej w latach 1972-1975), następnie działał w parafii w Aninie (1975-1978), dzieciątka Jezus na Żoliborzu (1978-1780), a od maja 1980 w parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie. W październiku w następnym roku został mianowany diecezjalnym duszpasterzem służby zdrowia i kapelanem Domu Zasłużonego Pracownika Służby Zdrowia.

 Od sierpnia 1980 roku był związany z „Solidarnością”, będąc jej kapelanem. W tym okresie został wysłany do strajkujących hutników. Po wprowadzeniu stanu wojennego organizował różne działania charytatywne. Uczestniczył również w procesach tych, którzy byli aresztowani za przeciwstawianie się prawu stanu wojennego. Od początku 1982 roku przeprowadzał msze za Ojczyznę, wygłaszając kazania patriotyczno-religijne. Rok później we wrześniu zorganizował pierwszą pielgrzymkę ludzi pracy na Jasną Górę.

Władze komunistyczne zdały sobie sprawę, że ks. Jerzy Popiełuszko jest niewygodnym człowiekiem dla ówczesnego systemu panującego w Polsce i rozpoczęły ataki na księdza. Nasilające się represji ze strony władz i problemy zdrowotne były powodami, przez które Józef Gemp zaproponował Popiełuszce wyjazd do Rzymu. Jerzy z tej propozycji nie skorzystał.

Kapelan Solidarności został zamordowany w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach w 1984 roku. Oficjalna wersja śmierci ks. Jerzego Popiełuszki ma w sobie wiele niejasności, jest okryta tajemniczą mgłą. Popiełuszkę pochowano przy kościele św. Stanisława Kostki, a uroczystości pogrzebowe, które odbyły się 3 listopada 1984 roku i na które przybyły gigantyczne tłumy, przerodziły się w wielką manifestację patriotyczną.

Ks. Jerzy Popiełuszko jest człowiekiem godnym naśladowania: przez całe swoje życie szedł drogą wiary, prawdy i patriotyzmu. Pomimo wielu kłód podrzucanych mu pod nogi nie zdradził swoich wartości. Kapelan Solidarności jest przykładem osoby, której historia może nas wiele nauczyć, a przede wszystkim może nas nauczyć jednej z najważniejszych rzeczy w naszym życiu: wierności do własnych wartości bez względu na konsekwencje.

Bartosz Florek

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company