Zapowiedzi

Łódź: 13 każdego miesiąca Publiczny Różańiec o odnowę moralną narodu polskiego

Zostaliśmy poproszeni o reklamę cyklicznego wydarzenia środowisk katolickich i pro-life. Warto się wybrać zwłaszcza w najbliższą niedzielę, bowiem środowiska lewicowe coraz bezczelnie sobie poczynają podczas publicznej modlitwy.

Poniżej treśc apelu
„Zapraszamy na kolejne w naszym mieście Publiczne Różańce o odnowę moralną narodu polskiego, a w szczególności o ochronę życia dzieci nienarodzonych. Odbywają się one 13. dnia każdego miesiąca, w godz. 17:00 – 18:00, na skrzyżowaniu ul. Piotrkowskiej i Piłsudskiego (plac przed Centralem 2) w Łodzi.
Ze względu na pandemię maksymalna liczba uczestników zgromadzenia wynosi 5 osób. Zapraszamy do duchowej łączności modlitewnej w domach.”

Lewactwo niestety lubi sie lansować podczas publicznych modlitw

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/2795177477476055

Plugin for Social Media by Acurax Wordpress Design Studio